Landschapspark De Danenberg

Landschapspark De Danenberg is de robuuste, groene afscherming van het bedrijventerrein Park15.

Content Paragraphs

De afgelopen jaren is in de gemeente Overbetuwe bedrijventerrein Park15 ontwikkeld. Het Landschapspark vervult een rol als ‘groene grens’, omdat het verdere groei van het bedrijventerrein tegenhoudt. In de Danenberg ligt de nadruk op behoudt van de groene structuur, landschappelijke verbindingen, open water en woningbouw in een groene en landschappelijke setting.

Het landschapspark moet robuust genoeg zijn om verdere verstedelijking naar het westen in de toekomst te voorkomen en kwalitatief hoogwaardig om een aantrekkelijk recreatief gebied te worden. In verschillende deelgebieden worden er ontwikkelingen gerealiseerd. VOF De Brouwerij, waar K3 in participeert, is betrokken bij de herontwikkeling van een tweetal deelgebieden. De gemeente Overbetuwe en het Waterschap pakken eveneens een aantal deelgebieden op.

Contact

Binnenkort komt er meer informatie beschikbaar. Heeft u nu al vragen, dan kunt u contact opnemen met Hans Hooijer via h.hooijer@k3.nl of via 024 348 88 00.

Images
De Danenberg