Amerika

Amerika
Content Paragraphs

In de kop van Drenthe bevindt zich nabij het buurtschap Amerika in Een de zandwinning 'Amerika'. Amerika ligt te midden van de vier dorpen Norg, Roden, Leek en Haulerwijk. Er wordt ophoogzand gewonnen, wat onder andere gebruikt wordt bij de wegenbouw, woningbouw en de aanleg van sportparken en paardenbakken. De afnemers van dit zand bevinden zich vooral in de regio Friesland, Groningen en Drenthe.

Uitbreiding zandwinning
Gezien het bedieningsgebied en het huidige uitgiftetempo was de oude zandwinconcessie nagenoeg leeg. Er is daarom een uitbreidingsplan gemaakt die de continuïteit van de zandwinning voor de komende jaren waarborgt. In het uitbreidingsplan is ervoor gekozen om 20 hectare uit te breiden ten westen /noordwesten van de bestaande winning. Door de uitbreidingsplannen ontstonden mogelijkheden om de hoofdontsluiting van de winning te verplaatsen. Gezocht is naar de beste mogelijkheid om het gewonnen zand rechtstreeks af te voeren over de provinciale weg N979. Het betreft een geheel nieuwe ontsluiting van de zandwinning op de provinciale weg N979, Haulerwijk-Zevenhuizen-Leek. Om geluidsoverlast en visuele hinder te beperken, zijn een geluidsscherm en een geluidswal aangelegd. Bijkomend voordeel van deze nieuwe ontsluitingsroute is dat het vervoer van zand via de kleinere wegen in het landelijke buitengebied is komen te vervallen.

Richting de toekomst
De komende jaren zal er nog gewerkt worden in dit gebied. De plas wordt uitgebreid, er worden natuurvriendelijke oevers gemaakt en wellicht kan er op termijn  extensieve recreatie worden gecreëerd rondom de plas. Dat is recreatie die samen kan gaan met natuurontwikkeling. Het gebied gaat veel watervogels trekken en er kan een vogelobservatiehut komen. Ook wordt onderzocht of de oeverzwaluwen – die nu al hun plek hebben gevonden – een definitieve wand krijgen om te kunnen nestelen. Heeft u vragen over dit project? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. U kunt contact opnemen met projectleider Iwan Reerink via telefoonnummer 024 348 88 54 of per e-mail via i.reerink@k3.nl.

Images
Amerika
Placeholder image
Placeholder image