Beuningen

Beuningen
Content Paragraphs

Sinds 2003 is GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, betrokken bij de aanleg van een geluidswal in de gemeente Beuningen. In opdracht van de gemeente legt GrondbankGMG in de oksel van de A50 en A73 een glooiend parklandschap aan. Tegelijkertijd voeren we een herinrichting uit van de voormalige zandwinplas ‘Plas van Melsen’, die net achter de geluidswal ligt.

Het initiatief
In het voorjaar van 2005 heeft de gemeenteraad van Beuningen de gebiedsvisie Ewijk vastgesteld. De visie stuurde op het ontstaan van een nieuw landschap tussen Beuningen en Ewijk, met ruimte voor het realiseren van het Ewijks woonprogramma. Vervolgens is een Masterplan opgesteld, dat met name stuurt op de toekomstige woongebieden van Ewijk en het landschap waarin deze komen te liggen. Het is de bedoeling om de nieuwe woongebieden heen, een ‘groene mantel’ te realiseren ter bescherming of afscherming van invloeden uit de omgeving (A50 en A73). Het gaat hier om zogenaamde geluidduinen, die het geluid en fijnstof moeten weren. De geluidduinen krijgen een landschappelijk uiterlijk, zowel in glooiend verloop als in beplanting.

Historie
Beuningen met haar omgeving heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot ver voor de jaartelling. Vanaf de prehistorie tot aan de nieuwe tijd, zijn nog sporen in de grond te vinden. Dat heeft vooral te maken met de ligging in een veranderend landschap. Vroeger was er aan het westen van Beuningen een groot moeraslandschap. Toen er landbouw kwam (ongeveer 5000 v. Chr.) ontstonden nederzettingen. Deze hebben meer sporen achtergelaten. De oudste vondsten in de gemeente komen uit de nieuwe steentijd, het Neolithicum (5300 – 2000 v. Chr.). Ter plaatse van de geluidswal bevinden zich enkele archeologische monumenten uit deze periode.

Contact
Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met Gert Schoolen via 0629003378 of via g.schoolen@grondbankgmg.nl

Images
Beuningen
Beuningen
Placeholder image