Deventer

Ruimte voor de rivier Deventer
Content Paragraphs

Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen meer ruimte aan de rivieren. Deze maatregelen langs de IJssel, Lek, Maas en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Het project Ruimte voor de River Deventer omvat in hoofdlijnen de uiterwaardvergravingen in de IJssel bij Deventer met bijkomende werkzaamheden.

Initiatief
Doel van het project was om meer ruimte te creëren voor de IJssel, zodat het achterland beter beschermd is tegen overstromingen. Het project Ruimte voor de Rivier Deventer bestond uit de aanleg van een zestal nevengeulen, een jachthaven met bijbehorende voorzieningen op het land, een kade en een Schipbrug bij de Worpfront en diverse recreatieve voorzieningen zoals vissteigers, struinpaden en een trekpontje. Door de nevengeulen krijgt de IJssel bij hoogwater meer ruimte. Hierdoor kan het water sneller en beter worden afgevoerd, waardoor het gebied beter wordt beveiligd tegen overstromingen. Gelijktijdig krijgt de ruimtelijke kwaliteit een krachtige impuls, door te investeren in natuur- en recreatieve waarden. K3Delta realiseerde voor de combinatie IJsselfront de nevengeulen en zorgde voor de afzet van het zand en grind. Hiermee leverde K3Delta een belangrijke bijdrage aan de hoogwaterveiligheid in het gebied.Luchtfoto's: Aerofoto Brouwer | Brummen.

Images
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image