Dorkwerd

In Groningen werken we aan de afwerking van baggerdepot Dorkwerd. We ontwikkelen er een ecologisch en landschappelijk ingepast zonthermiepark.

Content Paragraphs

Over het depot

Baggerdepot Dorkwerd ligt op de plek waar het Reitdiep en het Van Starckenborghkanaal elkaar kruisen. De historie van depot gaat ver terug. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw is bij de aanleg van het Van Starckenborghkanaal het depot in gebruik genomen. Tot de jaren ’90 is het door de provincie Groningen als baggerdepot gebruikt. In 2006 is de exploitatie door GrondbankGMG (onderdeel van K3) overgenomen. GrondbankGMG werkt dit depot af. Het depot is de afgelopen jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen.

Naar een zonthermiepark

K3 en Solarfields hebben in 2018 samen met de provincie Groningen afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het depot voor de ontwikkeling van een zonthermiepark. Het initiatief om een zonthermiepark te ontwikkelen op het baggerdepot komt voort uit een warmtevraag van Warmtestad. Warmtestad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan bedrijven en inwoners van de stad duurzame warmte biedt.

Warmtenet
Warmtestad is op het Zerniketerrein (onderdeel van de Universiteit Groningen) een warmtenet aan het ontwikkelen dat 10.000 huishoudens van duurzame warmte moet gaan voorzien. Het depot waarop het zonthermiepark is voorzien, ligt direct naast het Zerniketerrein; een ideale locatie. De bedoeling is dat het zonthermiepark warmte (dus geen elektriciteit) opwekt voor het warmtenet. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden door ongeveer 2.500 aangesloten huishoudens in de stad Groningen.

Ecologie
Bij de inrichting van het zonthermiepark houden wij uiteraard rekening met de ecologische waarden in de omgeving. Samen met Solarfields hebben we een ecologie-onderzoek uitgevoerd om de huidige ecologische waarden in kaart te brengen. Bij de inrichting van het park willen we een positief effect realiseren op de ecologie in het gebied. Zo wordt er een bloemrijk grasland aangelegd met struiken en werken we niet met hoge hekwerken. Hierdoor hebben bijvoorbeeld ook reeën de mogelijkheid om door het park te lopen. Ook worden samen met de lokale imkervereniging ‘Bij-o-divers’ de mogelijkheden onderzocht voor een voor wilde bijen optimale inrichting, onder ander door te kijken naar de keuze voor bepaalde planten en bloemen.

Uitkijktoren
Bij het zonthermiepark realiseren we ook een uitkijktoren. Deze toren bevat een watertank die dient als opslag van de warmte die door het park wordt geproduceerd. Daarnaast komt een technisch gebouw. Via dit gebouw wordt het transport van de warmte via het warmtenet geregeld.

Impressie
Hieronder vindt u een impressievideo van het te ontwikkelen zonthermiepark en de ecologische en landschappelijke inpassing van het park.

Meer informatie

Voor vragen over de ontwikkeling van het zonthermiepark:

Marloes Sprong-Ariëns
K3
m.ariens@k3.nl
024 348 88 27

Voor vragen over het baggerdepot:

Ronald Agelink
GrondbankGMG
r.agelink@grondbankgmg.nl
06 52 39 45 13