Entervenen

Entervenen
Content Paragraphs

In het oosten van de gemeente Hof van Twente, nabij de A1 en langs de provinciale weg N347, ligt de voormalige zandwinplas Entervenen. De plas staat lokaal bekend als plas Elsenerbroek of het Enterse Gat. GrondbankGMG, onderdeel van K3Delta, heeft samen met Staatsbosbeheer en Sportvisserij Oost Nederland het initiatief genomen om de huidige natuurwaarden van de plas te vergroten en de plas ecologisch te ontwikkelen.

Dit is realiseerbaar middels het nuttig en verantwoord hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie uit andere projecten. Hierdoor nemen de leefbaarheid voor flora en fauna én de beleefbaarheid voor de recreant en omwonenden zichtbaar toe. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en moeraszones zal de plas beter inpasbaar zijn in het landschap. Hierdoor zullen er meer paaiplaatsen ontstaan en zal de visstand sterk verbeteren. Hiervoor is inmiddels een inrichtingsplan opgesteld.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ronald Agelink via r.agelink@grondbankgmg.nl of via 0652394513.

Images
Entervenen
Placeholder image
Placeholder image