Marnemoende is een bruisende pleisterplaats voor recreanten aan de Hollandse IJssel.

Content Paragraphs

Het ligt in het Groene Hart, vlakbij IJsselstein en is vernoemd naar de Marne, een klein voormalig riviertje uit de Romeinse tijd.

In een watersysteem als de Hollandse IJssel, ontstaan meer natuurwaarden bij een geleidelijke overgang van land naar (ondiep) water. Dit komt nu in de Hollandse IJssel slechts beperkt voor.

Natuurontwikkeling door verondieping

Door een deel van de plas en de jachthaven Marnemoende te verondiepen, wordt de basis gecreëerd voor natuurontwikkeling en kunnen recreanten nog meer genieten. Dit is een initiatief van GrondbankGMG, Staatsbosbeheer en de heer en mevrouw Kromwijk (eigenaar van de plas).

Het verondiepen van een deel van de plas draagt in belangrijke mate bij aan de verdere natuurontwikkeling. Door verondieping maken we het ecologisch systeem diverser en daarmee completer. Er ontstaan flauwere oeverzones waardoor op een groter onderwateroppervlak zonlicht komt. Hierdoor kunnen er planten gaan groeien. En waar planten zijn, zijn vissen. Bovendien wordt door de planten het water gefilterd. En dat heeft weer positieve invloed op de hele omgeving.

Images

Herinrichting zorgt voor natuurlijke en recreatieve meerwaarde

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is begin 2021 begonnen met het verdiepen (uitbaggeren) van de Hollandse IJssel. Dit biedt een unieke kans om met de vrijkomende gebiedseigen bagger een herinrichting te realiseren met natuur- en recreatieve meerwaarde in plas Marnemoende.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft op 22 mei 2018 de Nota Bodembeheer voor de herinrichting van plas Marnemoende definitief vastgesteld. Hiermee is destijds de mogelijkheid geboden om alle herbruikbare bagger die vrijkomt uit de Hollandse IJssel in plas Marnemoende toe te passen. Inmiddels is vanwege PFAS het op dit moment niet meer mogelijk om alle bagger voor de verondieping te gebruiken. Verondieping met de bagger uit de Hollandsche IJssel is in de loop van 2021 wellicht alsnog mogelijk, als de definitieve landelijke PFAS normen zijn vastgesteld.

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations