Kievitsheuvel Ochten

Kievitsheuvel Ochten
Content Paragraphs

Nabij de afrit Ochten aan de A15 wordt het project Kievitsheuvel uitgevoerd, waarbij klei is gewonnen voor de baksteen- en dakpanindustrie en het gebied natuurlijk wordt ingericht.

Het project
Dit project is ontstaan door de aanleg van de Betuweroute. Ten behoeve van natuurcompensatie had ProRail de verplichting om diverse natuurgebieden aan te leggen. Eén van die gebieden is Kievitsheuvel. Delgromij heeft deze compensatieverplichting overgenomen van ProRail. In samenwerking met de toekomstig eigenaar Staatsbosbeheer is een inrichtingsplan opgesteld dat inmiddels grotendeels is uitgevoerd. De eerste fase is afgerond en het terrein is overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Tweede fase
Voor de tweede fase is in 2013 een gewijzigde ontgrondingsvergunning verleend. De bedoeling is om in dit laatste deel geen nieuw water meer te realiseren en het nu aanwezige depot te verwijderen. Het grootste deel van de aanwezige klei in het depot wordt afgevoerd en gebruikt als dijkenklei. Een klein deel van het depot blijft in het gebied achter en vormt na profilering een symbolisering van de oude Liniedijk. Bovenop dit dijkje wordt op verzoek van de gemeente Neder-Betuwe het beeld 'De Hand' geplaatst. Op verschillende plaatsen langs de voormalige Betuwestelling zijn dergelijke beelden terug te vinden.

Contact
Heeft u vragen? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. U kunt contact opnemen met projectleider Yvonne Kieft via telefoonnummer 024 348 88 53 of per e-mail: y.kieft@k3.nl.

Images
Kievitsheuvel Ochten
Placeholder image
Placeholder image