Loonse Waard

Loonse Waard
Content Paragraphs

In de Loonse Waard is eind vorige eeuw jarenlang zand en keramische klei gewonnen. Hierdoor is een populaire recreatieplas ontstaan waar ook gezwommen kan worden. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 werden door het Rijk plannen gemaakt om de bescherming tegen overstromingen langs de Maas te verbeteren. Daarnaast ontstond het inzicht om de oevers van de rivier natuurlijker en natuurvriendelijker te maken om het leefgebied van plant en dier te herstellen en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Het initiatief
Net als op diverse andere plekken, bleek het bij de Loonse Waard mogelijk door middel van grondstoffenwinning beide doelen tegelijkertijd te realiseren. Rijkswaterstaat, Gemeente Wijchen en Provincie Gelderland maakten gezamenlijk met partijen uit de omgeving en K3Delta een herinrichtingsplan. In de oeverzone is vervolgens door K3Delta afgegraven voor de aanleg van een nevengeul. De geul is zowel aan de bovenstroomse als benedenstroomse zijde permanent met de Maas verbonden en draagt zo bij aan een betere afvoer bij hoogwater. De klei is als grondstof gebruikt in de baksteenindustrie. Het werk is in 2009 opgeleverd. Het ondiepe water in de geul vormt tevens een gunstig leefgebied voor planten, vissen en andere organismen die van nature thuishoren in dit rivierenlandschap. Een gezond ecosysteem draagt weer bij een schoner water. Staatsbosbeheer zet pony's in voor begrazing, zodat de begroeiing in dit inmiddels fraai ontwikkelde natuurgebied in toom wordt gehouden.

Images
Loonse Waard
Placeholder image
Placeholder image