Meinerswijk

Meinerswijk
Content Paragraphs

Bij hoogwater neemt de IJssel een te groot deel van het overtollige water voor haar rekening. Dat komt door de vele Ruimte voor de Rivier-maatregelen langs de rivier. Vooral de Hondsbroekse Pleij ontneemt veel water. We moeten een goede balans vinden in de rivierwaterafvoer. Kortom: de Rijn mag wel wat meer water afvoeren en Meinerswijk helpt daarbij.

Rivierverruiming
In de uiterwaard hebben we grond weggegraven, zodat de Nederrijn bij hoogwater meer water kan afvoeren. Daarnaast zorgt deze maatregel voor een goede afvoerverdeling van het water over de Rijn en de IJssel. Door het afgraven van delen van de uiterwaard heeft de rivier bij hoogwater meer ruimte gekregen. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het geheel of gedeeltelijk afgraven van uiterwaarden en deze daardoor te verlagen, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

Uiterwaardverlaging
Uiterwaardverlaging kan vaak worden gecombineerd met de winning van klei of zand. Met de uiterwaardvergraving Meinerswijk corrigeerden we het ongewenste verschil tussen de IJssel- en Rijnafvoer. We hebben gebruik gemaakt van de strategische positie van het gebied - na de splitsing van Rijn en IJssel - en hebben Meinerswijk verruimd. We hebben de uiterwaard op een paar plaatsen verdiept, samen met de gemeente Arnhem die met de inbreng van tal van belanghebbenden het gebied opnieuw wil inrichten. De Rijn kan vrijer stromen in Meinerswijk, waardoor bij de Rijn-IJssel-splitsing meer water naar de Rijn stroomt. Met de uiterwaardvergraving Meinerswijk hebben we een waterstanddaling van 7 centimeter gerealiseerd. We hebben circa 350.000 m3 overtollige bodem toegepast in de Rosandeplas ten behoeve van natuurbouw. Daarnaast hebben we zand als grondstof afgezet in de bouwsector. K3Delta heeft hiermee de combinatie GMB / Van Oord volledig kunnen ontzorgen bij de af te voeren bodemmaterialen. 

Meinerswijk
Placeholder image