Olburgen

Olburgen
Content Paragraphs

Waterplassen Olburgen BV heeft samen met GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, plannen gemaakt voor de herinrichting van de zandwinplassen in de uiterwaarden bij Olburgen. Na overleg met omwonenden en andere belanghebbenden hebben deze plannen in april 2012 tot een definitieve ontwerpschets geleid.

Ontwikkeling van natuur
Het definitieve ontwerp is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van natuur en het zoveel mogelijk met rust laten van het gebied. Er wordt door de aanleg van flauwe oevers, rietzones en slikkige oevers meer natuurwaarde gecreëerd. Ook wordt de visstand verbeterd. Daarnaast komt er een vogelkijkhut en een oeverzwaluwwand. 

Er is met de diverse bevoegde gezagen (gemeente Bronckhorst, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland) hard gewerkt om tot een plan te komen. Door de vele onderzoeken die voor het plan nodig zijn (rivierkunde, natuuronderzoek, hydrologie, etc.) heeft het enige tijd geduurd voordat er een definitief plan lag. Uiteindelijk is dit gelukt.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wim Vermeule via w.vermeule@grondbankgmg.nl of via 0651613487.

Images
Placeholder image
Placeholder image
Olburgen