Trimunt

Trimunt
Content Paragraphs

Groningen en Friesland

Op de grens van Groningen en Friesland, pal naast de snelweg A7 ligt bij de afslag Friesche Palen de voormalige zandwinplas Plas Trimunt. Trimunt is een buurtschap in de Gemeente Marum; de naam stamt van het Benedictijner nonnenklooster ‘In Tribus Montibus’ (op de drie bergen) dat hier in de Middeleeuwen heeft gestaan.

Het initiatief
In de periode 1980-2000 is de plas ontstaan door zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A7. In 2005 heeft GrondbankGMG in overleg met direct betrokken (Provincie Groningen, Gemeente Marum, Staatsbosbeheer en het Waterschap Noorderzijlvest) een plan opgesteld om de diepe plas te verondiepen. Alhoewel de waterkwaliteit van de plas erg goed is, is door de diepte van de plas weinig flora en fauna aanwezig.

Inrichtingsplan
De plas is gelegen in het natuurrijke gebied Haarsterbos-Trimunt-Strandheem dicht langs de robuuste ecologische verbindingszone langs het Oude Diep in de gemeente Marum. De plas heeft een omvang van circa 14 hectare, kent een diepte van 14 meter onder het wateroppervlakte (= 1,25 mtr +NAP). De put kenmerkt zich door oevers met een zeer steil talud. Dit is zo gekomen vanwege het feit dat bij de winning zoveel mogelijk materiaal beschikbaar moest komen. In tegenstelling tot het huidige ontgrondingenbeleid zijn destijds aan de oplevering van de plas geen nadere eisen gesteld.

Contact
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ronald Agelink via 06 52 39 45 13 of via r.agelink@grondbankgmg.nl.

Images
Placeholder image
Placeholder image
Trimunt