Valburg / Strandpark Slijk Ewijk

Valburg / Strandpark Slijk Ewijk
Content Paragraphs

Al vanaf eind jaren '60 wordt er zand gewonnen bij Valburg. Toentertijd was die zandwinning bedoeld voor de aanleg van de A50. Nadat de aanleg was voltooid, ging de winning door en werd de volledige regio van zand en grind voorzien. Door de zandwinning ontstond een nieuwe natuurlijke omgeving die uitermate geschikt bleek voor recreatie. Strandpark Slijk-Ewijk (of het gat van Hagen) is al sinds jaar en dag een begrip in de regio. Vele mensen recreëren hier en genieten van het prachtige gebied.

Het project
Wij werken bij dit project samen met de gemeente Overbetuwe, Staatsbosbeheer en recreatiemaatschappij Uiterwaarde. De zandwinning heeft hier geresulteerd in een prachtig natuur- en recreatiegebied van 110 hectare met open water afgewisseld door boomgaarden, weilanden en akkers. Om de natuurlijke ontwikkeling verder te stimuleren is er een moerasgebied aan de westkant van het project aangelegd. Het moerasgebied is bereikbaar door een brug over de nieuwe watergang en een avontuurlijk vlonderpad. Afgelopen jaar is er bovendien een nieuw fietspad naar Herveld aangelegd en vanaf dit jaar zal de recreatie ontwikkeling van de noordoever en de verbinding van de beide plassen vorm krijgen.

Stand van zaken
In de komende jaren zal er nog zand gewonnen worden in de noordplas. Dit zand ligt grotendeels onder water en zal er met de drijvende zandzuiger uit worden gehaald om toegepast te worden als ophoogzand.

Images
Placeholder image
Placeholder image
Valburg / Strandpark Slijk Ewijk