Een nieuwe functie voor agrarische gronden. Samen met agrariërs en de omgeving werken we aan een plan voor een sportlandgoed ten zuidwesten van Heteren.  

Content Paragraphs

Plan voor sportlandgoed en uitloopgebied

Het dorp Heteren in de gemeente Overbetuwe groeit. In Heteren-Zuid, vlakbij bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland, zijn plannen om woningen te bouwen. Op een hiernaast gelegen terrein van circa 47 hectare groot, in aansluiting op sportpark Bretagne, zien we samen met twee lokale agrariërs en sportvereniging SDOO mogelijkheden om een sportlandgoed en uitloopgebied voor de toekomstige woonwijk te ontwikkelen. Als onderdeel van dit plan willen we woningen aan het water gaan realiseren en enkele landgoedwoningen toevoegen waarvan er één een beheerdersfunctie gaat vervullen.

We willen nu ontwikkelen voor de toekomst. Een herinrichting die inspeelt op verschillende maatschappelijke behoeften. Denk aan buitensporten, een gezonde leefstijl, de vraag naar woningen, recreatie, maar ook duurzame energie. Die ontwikkeling voor de toekomst houdt ook in dat we kijken naar plannen waar de natuur, biodiversiteit, klimaatadaptatie (een landschap zo inrichten dat je klimaatveranderingen kunt opvangen) en waterretentie (het vasthouden van water om in droge periodes te kunnen gebruiken) de ruimte krijgen.

In gesprek met de omgeving

De komende tijd gaan we met de omgeving in gesprek om het plan ‘Sportlandgoed Bretagne’ af te stemmen en input op te halen. Daarbij kijken we welke wensen er zijn en of we die kunnen meenemen in het plan. 

Een groen sportlandgoed

We hebben een plan uitgewerkt om een sportlandgoed aan te leggen. Een landgoed waar ruimte is voor sportfaciliteiten als een binnensporthal, padelbanen en een extra voetbalveld. Daarnaast maken we ruimte voor mooi open water, enkele landgoedhuizen, een fruitpark, woningen aan het water en verschillende hardloop- en wandelroutes door een toegankelijk en groen uitloopgebied.  

Uitloopgebied voor toekomstige woonwijk

In aansluiting op de woonwijk willen we een uitloopgebied realiseren. Een robuust groengebied met waterpartijen en een fruitpark zorgen voor een ultieme natuurbeleving. Het vergroenen past bij het beleefbaar en gezonder maken van de leefomgeving. Elementen zijn lanen, hagen, singels, boomgaarden, kruidenrijke graslanden, rietzones, ondiepe en diepere watergedeeltes.

Het landschap als uitgangspunt

Het Betuwse landschap is het uitgangspunt in het plan. Het gebied ligt op de overgang van de kleinschalige dichte oeverwal naar de wijdse open komgronden. Bovendien heb je een prachtig uitzicht op de stuwwal van de Wageningse berg. In het plan willen we deze elementen een plek geven. Op deze manier krijgt het landschap een open en dichte structuur.

Drijvend zonnepark voor een duurzaam Overbetuwe

In het plan is ook de aanleg van een drijvend zonnepanelenpark opgenomen. Op die manier kun je lokaal duurzame energie opwekken die 100% in lokaal eigendom kan komen. Een landschappelijk ingepaste batterij slaat bovendien energie op die op dat moment niet wordt gebruikt. Zo is er altijd duurzame energie beschikbaar voor woningen, maar ook voor de sportvelden. Voor de nieuwe sportvelden kijken we naar innovaties waardoor de velden, de sporthal en het nieuwe clubgebouw zelf ook energie kunnen gaan opwekken.  

[foto: voorbeeld drijvend zonnepark, © Nadine Reef]

 

Title
Zand- en kleiwinning

Text

Het tijdelijk winnen van zand en klei is één van de financiële dragers van de voorgenomen herinrichting. Naast het mogelijk maken van maatschappelijke wensen als natuur, sport en recreatie zijn zand en klei erg belangrijk voor de bouw- en infraopgaven die we in Nederland hebben.

Inrichtingsplan

 • A - Extra voetbalveld SDOO
 • B - Sportveld multifunctie
 • C - Padelbanen outdoor
 • D - Padelbanen indoor
 • E - Wonen op het water
 • F - Wonen aan het water
 • G - Landgoedwonen
 • H - Natuurontwikkeling langs Leigraaf
 • I - Fruitpark
 • J - Drijvend zonneveld
 • K - Woonontwikkeling Heteren-Zuid
Meer weten?
Paragraphs

Koen Akkerman

Projectleider

Hans Hooijer

Senior projectleider