Middle section

De afgelopen twee maanden is aan de noordkant van de Bemmelse Waard bos aangeplant als onderdeel van het inrichtingsplan voor de Bemmelse Waard. Ook is aan die kant de oeverlijn ontgraven, waardoor de natuur op deze plek alvast de kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Bosaanplant

Om de ontwikkeling van natuur te stimuleren is er een soortensamenstelling aangeplant op basis van de potentieel-natuurlijke vegetatie (PNV). De PNV beschrijft hoe de vegetatie eruit zou kunnen zien zonder menselijke tussenkomst. De soortensamenstelling in de Bemmelse Waard vormt het ‘zachthoutooibos’. Daarvoor zijn populieren aangeplant en stekken van de wilg en de els. Het grote voordeel van het nemen van een stek is dat de eigenschappen van de volwassen plant behouden blijven. De stek krijgt bloemen of vruchten met dezelfde grootte, kleur of geur. Ook voor de volwassenplant komt het stekken ten goede. Hierdoor wordt de ontwikkeling en groei van nieuwe scheuten en bloei bevorderd.

Bever voelt zich thuis in de Bemmelse Waard
De wilg typeert niet alleen het zachthoutooibos, maar is ook zeer aantrekkelijk voor de bever. De bever voelt zich inmiddels al helemaal thuis in de Bemmelse Waard. Bevers spelen een belangrijke rol langs rivieren en beken. Zij nemen het natuurlijke onderhoud van oevers voor hun rekening. Tevens creëren ze open plekken in het bos waar weer planten en bloemen kunnen groeien. Op plaatsen waar bevers dammen bouwen, zorgen ze bovendien voor extra dynamiek in het landschap.

Fietspad

Op 1 april wordt het fietspad langs het installatieterrein heropend. De afgelopen tijd is het fietspad langs het installatieterrein afgesloten geweest vanwege verbreding van de berm en het transport van klei via vrachtwagens die daarvoor het fietspad moesten oversteken.