De toekomst begint nu

Toekomstbestendige gebieden maken, dat is wat we doen bij K3. We maken gebruik van natuurproducten als zand, grind en klei. Daarmee zorgen we voor hoogwaterveiligheid en natuurlijke landschappen waar flora en fauna de ruimte krijgt, én waar iedereen die dat wil, kan ontspannen.

Dagelijks werken we in de grond en in het water. En dat schept verplichtingen, vinden wij. Bij alles wat we doen, kijken we dan ook vooruit naar wat we achterlaten. We werken hard om onze bedrijfsvoering en projecten duurzamer te maken. Want de toekomst begint nu.

Content Paragraphs

Verduurzamen is geen keuze, het is je verantwoordelijkheid

We hebben een duidelijke stip aan de horizon gezet: vanaf 2030 wil K3 CO2-neutraal opereren. Daarvoor zijn de laatste jaren flinke stappen gezet. Maar hoe doen we dat dan? Onze collega Vivian van de Kamp vertelt er meer over.

Foto drijvend zonnepark: © Nadine Reef

Een positieve impact op de omgeving

Duurzaamheid gaat voor ons verder dan kijken naar onze uitstoot van CO2. Het betekent voor ons ook een positieve impact hebben op de omgeving, met het oog op de volgende generaties. 

4 thema’s staan daarbij centraal

  1. Leefomgeving en klimaatadaptatie
  2. Uitstoot en energie
  3. Duurzame winning grondstoffen, transport en relaties
  4. Onze collega’s

1. Leefomgeving en klimaatadaptatie

Met onze gebiedsontwikkelingen hebben we oog voor leefomgeving. Waar wij grondstoffen winnen, laten we natuurrijke en hoogwaterveilige gebieden achter. Daarnaast krijgen maatschappelijk gewenste functies, zoals natuurlijke geluidswallen, een plek in het landschap.

In de omgevingen waar we werken, voelen we ons te gast. Met de omgeving zoeken we dan ook graag de verbinding. We luisteren naar de wensen van omwonenden en andere betrokkenen, en doen daarbij als goede buur ook graag iets extra’s. Een goede samenwerking met alle betrokkenen is de sleutel tot succes.

Klimaatadaptatie

We hebben oog voor maatschappelijke thema’s en de gevolgen van klimaatverandering. Onze afdeling Gebiedsontwikkeling zorgt voor duurzame functies in het landschap met de kennis van klimaatadaptieve oplossingen. Klimaatadaptief wil zeggen dat een gebied zich kan aanpassen aan het veranderende klimaat. Denk aan het aanbrengen van meer beplanting voor de stikstof- en CO2-toename. En het tegengaan van uitdroging door voor waterberging te zorgen. Ook het verhogen van de veiligheid door waterstandsverlaging bij hoogwater en de aanleg van hoogwatervluchtplaatsen zijn vormen van klimaatadaptieve oplossingen in het landschap.

Title
2. Uitstoot en energie

Text

Naar een CO2-neutrale toekomst

Wij willen werken aan oplossingen voor de gevolgen die klimaatverandering heeft voor onze leefomgeving. Tegelijkertijd willen we daarbij ecosystemen stimuleren en de biodiversiteit ontwikkelen. Bij ieder project zorgen we voor meerwaarde voor de natuur en houden we rekening met de flora en fauna bij de uitvoering.

En waar wij werken, geven we graag duurzame energie een plek in het landschap. We werken daarbij samen met Vattenfall en duurzame energiecoöperaties aan zonprojecten. Denk hierbij aan zonneparken op het land, maar ook aan drijvende zonneparken, op het water dus. En aan het grootste zonthermiepark van Nederland in Dorkwerd (Groningen). 

We stellen onszelf uiteraard ook doelen: in 2030 willen wij als K3 organisatie volledig CO2-neutraal zijn. En daar doen we al veel aan. Onze CO2-uitstoot daalt ieder jaar. Zo werken we toe naar een CO2-neutrale toekomst. Maar we hebben nog de nodige uitdagingen. 

3. Duurzame winning grondstoffen, transport en relaties

Gebiedsontwikkelingen zorgen voor de mogelijkheid tot het winnen van grondstoffen als zand, grind en klei. Dit zijn belangrijke grondstoffen voor de bouwsector en tegelijkertijd de motor van allerlei ontwikkelingen.

Zand is een schoon, primair materiaal dat je herhaaldelijk kunt hergebruiken. Hetzelfde geldt voor klei. Klei is een hernieuwbaar product: de rivier zet bij elk hoogwater nieuwe klei af. Met de levensduur van een baksteen is het een van de meest duurzame beschikbare bouwmaterialen in de markt.

Daarom focussen we ons op het zuinig omgaan met primaire grondstoffen. Dat doen we door niet alle grondstoffen uit de bodem te halen, maar alleen de hoeveelheden die nodig zijn voor de inrichting van een gebiedsontwikkeling. Bovendien bieden we de gewonnen grondstoffen zo hoogwaardig en schoon mogelijk aan bij onze klanten. Zo dragen we niet alleen bij aan het eerste leven van beton of baksteen. Maar kunnen hierdoor grondstoffen zelfs een tweede, derde of misschien wel vierde leven geven.

Duurzamer transport en elektrische machines

Als het gaat om transport zetten we bij voorkeur in op het vervoer van grondstoffen per schip in plaats van per vrachtwagen. Daarnaast gebruiken we op onze zandwinlocaties vooral elektrisch aangedreven transportbanden om het zand te verplaatsen, in plaats van shovels. Dat lukt nog niet voor 100%. Soms kan het vervoer nog niet per schip of is er toch een shovel nodig. Maar we kijken continu of het nog wat beter kan. Zo zijn we bijvoorbeeld de eerste proeven aan het doen met een elektrisch aangedreven shovel.

Op het gebied van vervoer valt nog veel winst te behalen. We kijken graag samen met onze vervoerders hoe we zowel het vervoer per schip als per vrachtwagen schoner kunnen maken. En kijken we ook hoe we de bewegingen op onze productielocaties verder kunnen vergroenen.

Tot slot bouwen we onze machines en materieel, die nu nog op brandstof functioneren, om naar elektrisch aangedreven uitvoeringen. Denk aan grondboormaterieel en zandzuigers.

Samenwerken zit in onze natuur

We bouwen graag langdurige relaties op. Duurzame samenwerkingen, waardoor je weet wat je aan elkaar hebt. Dat doen we met natuurorganisaties, overheden, de omgeving en heel veel andere partijen. Zo komen we tot gezamenlijk gedragen eindresultaten.

We willen een benaderbare organisatie zijn, die in contact staat met de buitenwereld. Een organisatie die luistert naar waar behoeftes en kansen liggen. En daar naar handelt. Dat zijn onze communicatieprincipes.

4. Onze collega's

Wij zijn K3

Dagelijks werken we met ruim 200 collega’s aan nieuwe landschappen. Daarbij staan vakmanschap, kennis, loyaliteit en de vrijheid om zelfstandig te werken, als een paal boven water. Met alle ondernemingen en een verscheidenheid aan specialisaties in huis zou je denken dat er veel verschillen zijn. Niets is minder waar, want uiteindelijk werken we letterlijk en figuurlijk samen. Dat doen we samen met onze omgeving. Als familiebedrijf vinden we het belangrijk om te zorgen voor een fijne leefomgeving, voor nu en voor volgende generaties.

Aandacht voor veiligheid en gezondheid

We zorgen goed voor onze mensen. Binnen ons bedrijf besteden we veel aandacht aan een veilige en gezonde werkomgeving. Dit doen we door veiligheid zoveel mogelijk integraal op te nemen in alle bedrijfsprocessen. En met behulp van de inzet van de SCL Veiligheidsladder gaan we samen voor een proactieve veiligheidscultuur. Dit leidt tot een bewuste houding als het gaat om veiligheid in alle lagen van ons bedrijf.

Ruimte voor ontwikkeling

Stilstand is achteruitgang. Bij K3 kijken we dan ook graag vooruit. En vinden we het belangrijk dat onze medewerkers kunnen meegroeien met het bedrijf en met hun eigen ambities. Ieder jaar volgen veel collega's een training en/of opleiding. Individueel of met hun team.

We doen het samen

Kortom: we gaan het samen doen. Met elkaar kunnen we Nederland verder helpen. Het is fijn dat we hieraan een bijdrage kunnen leveren. Dat doen we samen met onze omgeving, partners, maar ook met onze collega's en onze ondernemingen. Hoe we dat doen, zie je in de video's hieronder.

Duurzame stappen maken, betekent uitdagingen aangaan

Collega's Richard en Philipp van K3Delta Zand & Grind vertellen welke uitdagingen er zijn en welke stappen al zijn gemaakt. "Het kost een hoop tijd en geloof. En je moet de mensen meekrijgen." We werken hard om onze bedrijfsvoering en projecten duurzamer te maken. Wat je nu bedenkt, moet over 10 jaar ook nog werken. Maar de toekomst begint nu. Daarom maken we juist nu werk van onze duurzaamheidsambities.