De K3-organisatie is een veelzijdig, derde generatie familiebedrijf. Met onze vijf ondernemingen werken we samen aan de landschappen voor de toekomst. Aan een prettige en veilige leefwereld. Voor nu en voor iedereen die er na ons van wil genieten.

Content Paragraphs

Zorg dragen voor volgende generaties

Met onze projecten geven we vorm aan lokale en maatschappelijk gewenste gebiedsinrichtingen en dragen we bij aan fijne plekken om te leven. Samen met en in opdracht van bijvoorbeeld overheden beschermen we ons land tegen overstromingen. En zetten we ons in voor duurzame gebieden waar iedereen prettig kan wonen, werken, ontspannen en genieten van mooie natuur. Nu en in de toekomst.

Onze ondernemingen

De vijf dochterondernemingen van K3 hebben elk hun eigen specialisme en werkterrein. Van het winnen, verwerken en leveren van (bouw)grondstoffen tot grondig bodemonderzoek, boortechniek en logistieke dienstverlening. Deze kwaliteiten combineren we met elkaar, en met onze planologische, ruimtelijke en ecologische kennis. Zo hebben we als K3 organisatie alle kennis en kunde in huis om nieuwe landschappen vorm te geven.

K3Delta teaser img
K3Delta logo

Zand en grind

K3Delta wint veel met zand en grind. Niet alleen belangrijke grondstoffen voor de bouwsector. Hiermee maken we ook nieuwe natuur- en recreatiegebieden en beschermen we ons land tegen hoogwater.
GrondbankGMG logo

Grond en baggerspecie

Grondbank GMG is gespecialiseerd in een verantwoorde verwerking van herbruikbare grond en baggerspecie. Op land en in het water.
Rijnaarde teaser img
Rijnaarde logo

Logistiek

Rijnaarde is de logistieke dienstverlener achter het vervoer van goederen over water. Zo brengen we kolen, erts, hout, biomassa en bouwstoffen waar en wanneer dat in de wereld nodig is.
Delgromij teaser img
Delgromij logo

Klei

Delgromij levert met klei de belangrijkste grondstof voor bakstenen en dakpannen. Met kleiwinning beschermen we Nederland ook tegen hoogwater én maken we nieuwe natuur.
Bouten Geotron logo

Boortechniek

BoutenGeotron is specialist in mechanisch boorwerk. Én partner in bodem-, milieu- en grondwatertechnische projecten.

Afdeling Gebiedsontwikkeling

De afdeling Gebiedsontwikkeling vormt de rode draad door de K3 organisatie. We werken voor en met alle ondernemingen. Op deze afdeling vind je uiteenlopende functies: van projectleider tot gebiedsontwikkelaar, en van landschapsontwikkelaar tot technisch tekenaar. Samen maken we mooie plannen op het gebied van hoogwaterveiligheid, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, recreatie, duurzame energie en wonen. 

Placeholder image

We gaan op zoek naar nieuwe projecten en betrekken de omgeving vanaf begin af aan bij de plannen. We gaan in gesprek met omwonenden, (natuur)organisaties, overheden en andere betrokkenen. We maken maatschappelijk gewenste en uitvoerbare inrichtingsplannen om de landkaart van Nederland nog mooier te maken. Een zorgvuldig onderzoeks- en vergunningentraject maakt daar onderdeel van uit.

Collega's Jelle en Titus vertellen je alles over het werken bij K3 en de afdeling Gebiedsontwikkeling.

Duurzaamheid

We werken aan de leefomgeving van nu, maar ook aan die van onze (klein)kinderen. Dat beseffen we ons maar al te goed. We vinden daarom dat ons werk en het resultaat ervan moet passen in de toekomst van het gebied, en van Nederland. Dát is voor onze duurzame gebiedsontwikkeling. En dat begint bij onszelf; bij het stimuleren van innovatie, kennisontwikkeling en een duurzame bedrijfsvoering.