Middle section wrapper

Hier doen we het voor

Bij K3 willen we zorg dragen voor een prettige leefomgeving. In alle opzichten. Voor nu en voor volgende generaties.

Bij alles wat we doen, kijken we vooruit naar wat we achterlaten. Zo werken we aan nieuwe landschappen. Fijne plekken om te recreëren, wonen en werken met ruimte voor water, natuur en duurzame energie.

Bemmelse Waard

In de Bemmelse Waard werken we met verschillende partijen aan natuurontwikkeling.
Erfkamerlingschap poster

Erfkamerling­schap

In het Rijnstrangengebied werkten we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van waterriet.
Gamerensche Waard experience teaser

Gamerensche Waard

In de gemeente Zaltbommel ligt de Gamerensche Waard. De Waal heeft hier de vrijheid gekregen om via nevengeulen haar weg te volgen. Daardoor is een gevarieerd gebied ontstaan.
Kaliwaal en Waaier van Geulen experience teaser

Kaliwaal & Waaier van Geulen

Aan de Waal, in de Drutense en Leeuwense uiterwaarden, vind je het gebied Kaliwaal & Waaier van Geulen. In dit gebied leggen we de basis voor de ontwikkeling van een dynamisch riviernatuurgebied.

Lingemeren

Het gebied dat nu Lingemeren is, was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping. Dit gebied wordt ontwikkeld tot een aaneengesloten, waterrijk natuur-, woon- en recreatiegebied.

Marspolder

Natuurgebied de Marspolder is ontstaan door zand- en grindwinning en is inmiddels een prachtig natuurgebied.

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.
Revensweert poster experience

Revensweert

In de uiterwaard Revensweert werken we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van rietmoeras.

Title
Grond voor nieuwe ideeën

Text

Samen met overheden, natuur- en milieuorganisaties, omwonenden en aannemers bedenken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo ontstaan waardevolle nieuwe ideeën.

Daarvoor zoeken we elkaar op, steken we de handen uit de mouwen en staan we met onze voeten in de klei. Ons werk geeft zo letterlijk de ruimte om onze leefomgeving opnieuw in te richten en te verbeteren. In gezamenlijkheid werken we aan projecten voor watermanagement, natuur en recreatie, duurzame energie, wonen en bedrijvigheid. 

Natuur en recreatie

We ontwikkelen gebieden waar mens én dier van kunnen genieten. Gebieden waar de natuur zich kan ontwikkelen en daarvan genoten kan worden. Dat doen we graag samen met omwonenden, overheden, milieu- en natuurorganisaties.

Watermanagement

Met het winnen van grondstoffen maken we onze rivieren ruimer en de dijken sterker. En we zoeken naar mogelijkheden om water vast te houden voor droge periodes.

Duurzame energie

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland klimaatneutraal zijn. Een flinke uitdaging waar we met K3 aan bijdragen. Door initiatieven voor nieuwe energie in het landschap de ruimte te geven.

Wonen en werken

Fijn wonen en prettig werken, zo duurzaam mogelijk. We werken aan de ontwikkeling van duurzame bedrijvenparken, leggen de basis om duurzaam te wonen en te werken en ontwikkelen plannen voor wonen op en aan het water.

Ruimte voor ontwikkeling

We werken op steeds meer plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Ontdek waar en hoe we waarde toevoegen aan het Nederlandse landschap.

Samenwerken zit in onze natuur

De vijf dochterondernemingen van K3 leggen een solide ondergrond onder het resultaat van onze projecten.

Onze dochterondernemingen zijn gespecialiseerd in het winnen, verwerken en leveren van (bouw)grondstoffen, logistiek en boortechniek. Jarenlange kennis en ervaring komen hier samen. Kennis en ervaring die we met elkaar combineren om te werken aan nieuwe landschappen.

Door zandwinning en kleiwinning kunnen we duurzame grondstoffen leveren aan de bouwsector. En maken we nieuwe natuur. Ook door hergebruik van grond kunnen we aan landschapsontwikkeling doen. Zo maken we de landkaart van Nederland steeds een beetje mooier. 

K3Delta teaser img
K3Delta logo

Zand en grind

K3Delta wint veel met zand en grind. Niet alleen belangrijke grondstoffen voor de bouwsector. Hiermee maken we ook nieuwe natuur- en recreatiegebieden en beschermen we ons land tegen hoogwater.
Delgromij teaser img
Delgromij logo

Klei

Delgromij levert met klei de belangrijkste grondstof voor bakstenen en dakpannen. Met kleiwinning beschermen we Nederland ook tegen hoogwater én maken we nieuwe natuur.
GrondbankGMG logo

Grond en baggerspecie

Grondbank GMG is gespecialiseerd in een verantwoorde verwerking van herbruikbare grond en baggerspecie. Op land en in het water.
Bouten Geotron logo

Boortechniek

BoutenGeotron is specialist in mechanisch boorwerk. Én partner in bodem-, milieu- en grondwatertechnische projecten.
Rijnaarde teaser img
Rijnaarde logo

Logistiek

Rijnaarde is de logistieke dienstverlener achter het vervoer van goederen over water. Zo brengen we kolen, erts, hout, biomassa en bouwstoffen waar en wanneer dat in de wereld nodig is.

Nieuws

11 juli 2024

Op ontdekking door de Havikerwaard met KNNV Arnhem

09 juli 2024

Feestelijke opening wandelpad | winnende inzending Landschapsfonds

08 juli 2024

“Duizenden kuubs zand gaan de Waal op, maar nu blijft er ook wat zand achter de dijk”