De activiteiten van de vijf dochterondernemingen van de K3 organisatie leggen de solide ondergrond onder het resultaat van ons werk. Ze winnen zand, grind en klei voor de bouwsector. Ze vervoeren de grondstoffen over land en water en vinden nuttige toepassingen voor grond en baggerspecie. Ze doen grondig (water)bodemonderzoek, boringen en bemalingen in het veld.

We combineren al deze activiteiten met de planologische, ruimtelijke en ecologische kennis en ervaring die we in huis hebben. Zo maken we duurzame gebiedsontwikkeling, de landschappen voor de toekomst, mogelijk.

Content Paragraphs

Zand en grind

K3Delta levert essentiële grondstoffen voor de Nederlandse bouwsector. Maar K3Delta wint zand en grind niet alleen omdat we het zo hard nodig hebben in ons dagelijks leven.

Het vroegere ‘gaten graven’ is nu juist een middel om gebieden te ontwikkelen tot nieuwe, waterrijke woon- en recreatiegebieden waar flora en fauna een kans krijgen. En met het winnen van zand en grind maken we ook onze rivieren ruimer. Zo beschermen we ons land tegen hoogwater. En we winnen meer met deze maatschappelijk relevante projecten. Met de verkoop van zand en grind financieren we duurzame gebiedsontwikkeling.

Klei

Delgromij is specialist in klei, een belangrijke grondstof voor de Nederlandse bouwsector. Van klei maken we dakpannen en bakstenen, en klei is nodig voor sterke dijken. Met een team van gespecialiseerde uitvoerders groeide Delgromij uit tot dé kleileverancier van de keramische industrie in Nederland.

Met het winnen van klei verlagen we de uiterwaarden langs onze rivieren en maken we dijken hoger. Klei vindt ook een weg terug naar nieuwe natuur en mooie recreatiegebieden waar iedereen kan genieten. En nog mooier: met het verkopen van klei financieren we natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid.

Grond en baggerspecie

Grondbank GMG is gespecialiseerd in een verantwoorde verwerking van herbruikbare  grond en baggerspecie. Op land en in water. Overal in Nederland.

Met 20 jaar ervaring in het innemen, keuren en verwerken van grond en baggerspecie vindt Grondbank GMG altijd een passende oplossing om dit materiaal (opnieuw) te gebruiken. Om bijvoorbeeld geluidsduinen aan te leggen of stortplaatsen af te dekken. Maar ook om diepe plassen opnieuw in te richten waar flora en fauna de beste plek vinden om te groeien en bloeien.

Logistiek

Onze dochteronderneming Rijnaarde is de logistieke dienstverlener achter het vervoer van (bulk)goederen over water. Ze brengen kolen, erts, hout, biomassa en andere bouwstoffen waar en wanneer dat in de wereld nodig is.

Rijnaarde vindt voor elke transportvraag een oplossing. Ze houden zich bezig met binnenvaart, zeevaart, opslag, overslag en voor- en natransport. Rijnaarde regelt het transport van A tot Z. Zo brengen we bij K3 ook de (bouw)grondstoffen die onze dochterondernemingen winnen zo snel, duurzaam en veilig mogelijk bij onze klanten.

Rijnaarde teaser img

Boortechniek

BoutenGeotron is onze specialist in geotechnische, milieutechnische en grondwatertechnische projecten. Ze verzorgen het complete pakket van bodemanalyses om de kwaliteit van grond en grondwater te onderzoeken tot het serieuze boorwerk en bemalingen in het veld. Van 2 tot wel 200 meter diep.

Met de belangrijke gegevens die BoutenGeotron over de (water)bodem verzamelt, kunnen aannemers, overheden en ingenieursbureaus en verder. Met het bouwen van huizen, sluizen en tunnels en het aanleggen van duurzame bodemenergiesystemen. En ook wij kunnen zo verder met het vormgeven van  landschappen.