Natuur en recreatie

Met het winnen van zand, grind en klei en het verwerken van grond ontwikkelen we gebieden tot waardevolle gebieden waar de natuur de ruimte krijgt. En dat is hard nodig. Want de laatste decennia staat de natuur in Nederland onder steeds grotere druk. Natuurontwikkeling blijft dus nodig. En dat willen we samen met overheden en milieu- en natuurorganisaties veranderen.

paragraphs

Grond voor mooie plannen

Zand, grind en klei dat we winnen, zijn belangrijke grondstoffen voor de Nederlandse bouwsector. Tegelijkertijd kunnen we door de winning ervan gebieden ontwikkelen tot nieuwe natuurgebieden waarin het fijn wandelen, fietsen en struinen is. Want voor wat de natuur ons geeft, geven we graag iets terug.

Met middelen om het verschil te maken

Het winnen van zand, grind en klei en het verwerken van grond is dus niet zozeer een doel, maar een middel om gebieden te kunnen herinrichten. Waar we zand, grind en klei afgraven, ontstaan waterplassen. Deze plassen én het gebied eromheen werken we op zo'n manier af dat de natuur er zich optimaal kan ontwikkelen. Zo creëren we door de winning van zand, grind en klei en de verwerking van grond waterrijke gebieden waar flora en fauna een nieuwe kans krijgen en iedereen kan ontspannen en genieten.

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider

Iwan Reerink

Senior projectleider

Bekijk projecten

Placeholder image

Marspolder

Natuurgebied de Marspolder is ontstaan door zand- en grindwinning en is inmiddels een fraai natuurgebied.

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Gamerensche Waard

De Gamerensche Waard is door verondieping een prachtig natuurgebied geworden.
Bekijk alle projecten binnen 'Natuur en recreatie'
Naar projecten overzicht