Projecten

Waar wij werken, creëren we ruimte voor duurzame gebiedsontwikkeling. Waarbij we altijd kijken naar het ideale evenwicht tussen ecologische en maatschappelijke belangen. Zo ontstaan bijvoorbeeld waardevolle natuur- en recreatiegebieden, waar nieuwe flora en fauna een kans krijgen.

Content Paragraphs

Gendtse Waard

In de Gendtse Waard werken we aan de herinrichting van het westelijk deel van deze uiterwaard.
 

Ooijen-Wanssum

In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) hebben we twee hoogwatergeulen aangelegd.

Revensweert

In de uiterwaard Revensweert werken we samen met Staatsbosbeheer samen aan natuurontwikkeling. 

Schalkwijker Buitenwaard

Mens en dier laten genieten van een prachtige, gevarieerde riviernatuur in de Buitenwaard.

Plas Caron

Samen met betrokken partijen wordt er een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.

Placeholder image

Marspolder

Natuurgebied de Marspolder is ontstaan door zand- en grindwinning en is inmiddels een fraai natuurgebied geworden.

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Gamerensche Waard

Realisatie van een prachtig natuurgebied door verondieping.

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Erfkamerlingschap

Erfkamerlingschap

In het rijnstrangengebied werkten we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van waterriet.

Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard-Zuid

In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Demen-Dieden

Met verschillende partijen werken wij aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur en hoogwaterveiligheid.

Rhederlaag

Rhederlaag

Recreatiegebied het Rhederlaag is een begrip in de regio. We willen dit gebied recreatief en natuurlijk verder ontwikkelen.

Marnemoede IJsselstein

Marnemoende - IJsselstein

Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

In dit gebied werken we aan een plan waarin natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie hand in hand gaan.

i-Lent

De Waal heeft bij Nijmegen meer ruimte gekregen door de aanleg van een nevengeul.

Ruimte voor de rivier Deventer

Deventer

Amerika

Zandwinning Amerika

We werken aan een plan om het zandwingebied in het Drenthse Amerika natuurlijk en recreatief te ontwikkelen.

Oosterhoutse Waarden

Oosterhoutse Waarden

Met de herinrichting van de Oosterhoutse Waarden realiseren we 135 hectare nieuwe natuur.

Uiterwaarden Rha

In de uiterwaarden van de IJssel nabij Rha creëren we door kleiwinning gunstige omstandigheden voor flora en fauna.

Kievitsheuvel Ochten

Kievitsheuvel Ochten

Goorsche Veld

Goorsche Veld

In het Goorsche Veld verondiepen we een oude zandwinplas waarmee we de natuur in en rond de plas ontwikkelen.

Valburg / Strandpark Slijk Ewijk

Strandpark Slijk-Ewijk is als recreatiegebied uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Sandenburgerwaard

Door kleiwinning creëren we in een uiterwaard van de Nederrijn een basis voor een aantrekkelijk, natuurlijk landschap.

Roetwaarden en Hooge Waard

Samen met Staatsbosbeheer zorgen we voor landschappelijke en ecologische verbetering van een twee plassen langs de IJssel.

Walenhoek

Walenhoek

Trimunt

Trimunt

Olburgen

Olburgen

Noorderhoek

Noorderhoek

Loonse Waard

Loonse Waard

Kraaienhof in de Ooipolder

In samenwerking met de omgeving en andere betrokken partijen hebben we een divers natuurgebied gerealiseerd.

Koornwaard Heukelum

Van deze diepe plas hebben we een ondiepere plas gemaakt waarbij de natuur in en rondom het water kan floreren.

Koornwaard Empel

In de Koornwaard langs de Maas bij Empel creëren we door verondieping een goede basis voor natuurontwikkeling.
 

Kesselse Waard

In deze Maasuiterwaard leggen we de basis voor de ontwikkeling van riviernatuur.

Keent

Keent

Kaliwaal & Waaier van Geulen

In dit gebied leggen we de basis voor de ontwikkeling van een dynamisch riviernatuurgebied.

Hooge Kampse Plas

Van gemeentelijke stortplaats naar een prachtig natuurgebied.

Erlecomse Kaliwaal

Erlecomse Kaliwaal

In de Erlecomse Kaliwaal creëren we door verondieping een goede basis voor de ontwikkeling van dynamische riviernatuur.

Entervenen

Entervenen

Dorkwerd

In Groningen werken we aan de afwerking van baggerdepot Dorkwerd.

Beldert

Beldert

Park15

Park15

Park15 is het toonbeeld van een nieuwe generatie duurzame bedrijvenparken in Nederland.

Beuningen

Beuningen

Bemmelse Waard

In de Bemmelse Waard werken we met verschillende partijen aan natuurontwikkeling.