Projecten

Waar wij werken, creëren we ruimte voor duurzame gebiedsontwikkeling. Waarbij we altijd kijken naar het ideale evenwicht tussen ecologische en maatschappelijke belangen. Zo ontstaan bijvoorbeeld waardevolle natuur- en recreatiegebieden, waar nieuwe flora en fauna een kans krijgen.

Content Paragraphs

Gendtse Waard

In de Gendtse Waard werken we aan de herinrichting van het westelijk deel van deze uiterwaard.

Ooijen-Wanssum

In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) werken we aan de aanleg van twee hoogwatergeulen.

Revensweert

In de uiterwaard Revensweert werken K3 en Staatsbosbeheer samen aan natuurontwikkeling.

Schalkwijker Buitenwaard

Mens en dier laten genieten van een prachtige, gevarieerde riviernatuur in de Buitenwaard.

Plas Caron

Samen met betrokken partijen wordt er een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen. 

Placeholder image

Marspolder

De Marspolder staat in de wijde omgeving bekend vanwege de aantrekkingskracht voor bijzondere vogelsoorten.

Lingemeren

Het gebied dat nu Lingemeren is, was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping.

Gamerensche Waard

Gamerensche Waard

Realisatie van een riviernatuurgebied door verondieping.

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland: door de aanwezige natuurwaarden, haar ontstaan en de voorbeeldrol die zij vervult. 

Erfkamerlingschap

Erfkamerlingschap

Sinds 2009 werken Staatsbosbeheer en K3Delta in dit rijnstrangengebied samen aan natuurontwikkeling.

Plas van Melssen

Plas van Melssen

Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard-Zuid

In de Havikerwaard-Zuid werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Demen-Dieden

Met verschillende partijen werken wij aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur en hoogwaterveiligheid in het gebied tussen Demen e

Rhederlaag

Rhederlaag

Marnemoede IJsselstein

Marnemoende - IJsselstein

Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

I-Lent

i-Lent

Ruimte voor de rivier Deventer

Deventer

Amerika

Zandwinning Amerika

In het Drenthse Amerika winnen we al jarenlang zand.

Oosterhoutse Waarden

Oosterhoutse Waarden

Uiterwaarden Rha

In de uiterwaarden van de IJssel nabij Rha creëren we door kleiwinning gunstige omstandigheden voor flora en fauna.

Kievitsheuvel Ochten

Kievitsheuvel Ochten

Meinerswijk

Meinerswijk

Goorsche Veld

Goorsche Veld

Valburg / Strandpark Slijk Ewijk

Valburg / Strandpark Slijk Ewijk

Sandenburgerwaard

Sandenburgerwaard

Roetwaarden en Hooge Waard

Roetwaarden en Hooge Waard

 

Walenhoek

Walenhoek

Trimunt

Trimunt

Olburgen

Olburgen

Noorderhoek

Noorderhoek

Loonse Waard

Loonse Waard

Landgoed Lingedael

Landgoed Lingedael

Kraaienhof

Kraaienhof in de Ooipolder

Koornwaard Heukelum

Koornwaard Heukelum

Koornwaard Empel

In de Koornwaard langs de Maas bij Empel creëren we door verondieping een goede basis voor natuurontwikkeling.

Kesselse Waard

Keent

Keent

Kaliwaal & Waaier van Geulen

Hooge Kampse Plas

Erlecomse Kaliwaal

Erlecomse Kaliwaal

Entervenen

Entervenen

Dorkwerd

In Groningen werken we aan de afwerking van baggerdepot Dorkwerd.

Beldert

Beldert

Park15

Park15

    

Beuningen

Beuningen

Bemmelse Waard