Watermanagement

Nederland is een waterland en we zijn gewend om samen met het water te leven. Als K3 leveren we daar graag een bijdrage aan. Zo werken we aan rivierverruiming en dijkversterking om het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren te verminderen. En denken we na over mogelijkheden om water vast te houden voor droge periodes.

paragraphs

Samenwerken met het water

Onze rivieren moeten in de toekomst meer water afvoeren. Door extreme neerslag komt er immers meer water in onze rivieren terecht. Terwijl er aan de andere kant ook meer kans is op lange droge perioden met watertekorten. Dat betekent dat we meer dan ooit met het water moeten samenwerken. Bij K3 zien we water dan ook niet als vijand, maar als bondgenoot.  

Met grondstoffenwinning als middel

In opdracht van landelijke overheden als Rijkswaterstaat, maar ook lokale en regionale overheden en organisaties, combineren we het winnen van zand, grind en klei met watermanagement. Klei die we afgraven, wordt gebruikt om onze dijken te versterken. En met het winnen van zand, grind en klei creëren we bijvoorbeeld nevengeulen langs onze rivieren. Deze stromende geulen voeren bij hoogwater veel water af. Ook spelen ze een belangrijke rol in het ecologische herstel van een rivier. Nevengeulen zorgen als meestromende haarvaten in het landschap namelijk ook voor een nieuwe natuur en leven.

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider

Iwan Reerink

Senior projectleider

Bekijk projecten

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

i-Lent

De Waal heeft bij Nijmegen meer ruimte gekregen door de aanleg van een nevengeul.

Ooijen-Wanssum

In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum hebben we twee hoogwatergeulen aangelegd.  
Bekijk alle projecten binnen 'Watermanagement'
Naar projecten overzicht