Middle section

Op vrijdag 17 mei organiseerden we struinexcursies in de Leeuwense en Drutense Waard in Boven-Leeuwen. GrondbankGMG is bezig om dit gebied te ontwikkelen tot een uniek riviernatuurgebied: ‘de Waaier van Geulen’. En natuurlijk laten we graag de vorderingen van het werk zien! ’s Middags was de gemeenteraad van de gemeente Druten op bezoek. ’s Avonds mochten we 55 omwonenden verwelkomen.

Natuurontwikkeling door specieberging

GrondbankGMG is in de Leeuwense en Drutense Waard sinds 2003 bezig met de realisatie van een herinrichtingsplan onder de naam de ‘Waaier van Geulen’. In een gebied met een oppervlakte van ruim 170 hectare ontstaat een uniek natuurgebied dat kenmerkend is voor het Nederlandse rivierengebied. Motor van het plan is de berging van overtollige waterbodem in de plas de Kaliwaal die in het gebied ligt.

Toelichting en excursies

Zowel het middag- als het avondprogramma bestond uit twee delen. Eerst kregen de aanwezigen een toelichting op het project. We vertelden over de historie van het gebied, over het plan voor een aaneengesloten riviernatuurgebied zoals dat in de jaren ’90 is opgesteld, over dat wat er inmiddels  gerealiseerd is, over de specieberging in de Kaliwaal en over wat er de komende jaren nog gaat gebeuren. U kunt daar ook alles over lezen in de brochure via de link hieronder.

Vervolgens konden de aanwezigen dit met eigen ogen gaan bekijken. In verschillende groepen werden zij door ons en door IVN Maas en Waal (Vereniging voor Natuur- en milieueducatie) en Stichting Taurus (eigenaar van de kudde die het gebied begraast), rondgeleid door het natuurgebied en stapten ze in de boot om over de plas De Kaliwaal te varen en vervolgens langs de plas te wandelen.

Film ‘De Kaliwaal’

Na de excursies werd op een groot scherm de film ‘De Kaliwaal, 4 seizoenen in beeld’ van Leeuwenaar Edward Bokken getoond. Prachtige beelden die de schoonheid van het gebied nog maar eens benadrukken. Edward maakte ook een filmpje van de excursies.

Wij kijken terug op een geslaagde dag waarbij zowel gemeenteraad als omwonenden zich verrast toonden over de schoonheid van het gebied. Wij kijken ernaar uit om het gebied de komende jaren nog mooier te maken. Onderstaande foto's zijn gemaakt door Berco Buter.

Images