De Waal heeft bij Nijmegen meer ruimte gekregen door de aanleg van een nevengeul.

Content Paragraphs

De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was goed zichtbaar dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen de kracht van het water, zijn rivierkundige maatregelen noodzakelijk.

Placeholder image

Ruimte voor de Rivier

Op 30 plekken in Nederland wordt er meer ruimte gegeven aan de rivieren. Alle maatregelen langs de IJssel, Lek, Maas en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Een van die plekken is de Waal bij Nijmegen. Het is een project geworden met een groot nationaal en internationaal aanzien.

Dijkteruglegging en aanleg Spiegelwaal

De dijk bij Nijmegen is 350 meter landinwaarts verlegd, waardoor er ruimte kwam om een nevengeul (de Spiegelwaal) bij de Waal aan te leggen.  Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer. In opdracht van de combinatie i-Lent, aannemer van het project, realiseerden wij de aanleg van de nevengeul, een belangrijk onderdeel van het gehele project i-Lent. Mede door de oplossingen die wij kunnen bieden voor de bouwkundig onbruikbare bovengrond, de keramische kleilaag en het zand en grind is onze opdrachtgever in staat geweest om dit wereldwijde voorbeeld project van hoogwaterveiligheid aan te kunnen nemen en uit te kunnen voeren.

Placeholder image

Luchtfoto's: Aerofoto Brouwer, Brummen

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Projectleider

Title
Samenwerkingspartners
Organisations