i-Lent

I-Lent
Content Paragraphs

Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen meer ruimte aan de rivieren. Een van die plekken is de Waal bij Nijmegen. Alle maatregelen langs de IJssel, Lek, Maas en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier.

i-Lent
De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was goed zichtbaar dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen de kracht van het water zijn rivierkundige maatregelen noodzakelijk.

Het initiatief
Na een uitvoerige maatschappelijke discussie is door de landelijke politiek besloten om de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts te verleggen, waardoor er ruimte kwam om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer. In opdracht van de combinatie i-Lent, aannemer van het project, realiseerden wij de aanleg van de nevengeul, een belangrijk onderdeel van het gehele project i-Lent. Mede door de oplossingen die wij kunnen bieden voor de bouwkundig onbruikbare bovengrond, de keramische kleilaag en het zand en grind is onze opdrachtgever in staat geweest om dit wereldwijde voorbeeld project van hoogwaterveiligheid aan te kunnen nemen en uit te kunnen voeren.

Bekijk een video over het project.

Luchtfoto: Aerofoto Brouwer | Brummen

Images
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image