Laat de zon maar schijnen op de Lingemeren

Op de Lingemeren in Echteld werken we aan allerlei duurzame energie-initiatieven. Zo namen we in 2017 de zonneweide in gebruik. Deze zonneweide die bestaat uit 4.800 panelen is de energiebron van de elektrische zandzuiger. Het drijvende zonnepanelenveld Lingemeren is in 2022 aangelegd. Jaarlijks levert het 6 miljoen kWh (gelijk aan 1.600 huishoudens) aan stroom op. Met deze stroom kunnen we de zandwininstallatie van energie voorzien. Daarmee werken wij aan een CO2-neutrale bedrijfsvoering en een nog schonere omgeving.

Content Paragraphs
Images
Placeholder image
Placeholder image

Dronefoto: het drijvende zonnepark in aanleg, © Nadine Reef

Meer natuur en extra wandel- en struinmogelijkheden langs de oevers

Om een rondje te kunnen wandelen om het Lingemeer is in 2018 het plan ‘Lingepolder’ bedacht; een drijvende dijk (met wandelpad) over het water met daarbij een drijvend zonnepark. Het drijvende zonnepark is inmiddels gerealiseerd, maar de drijvende dijk ligt er niet. In verschillende gesprekken met omwonenden kwam de behoefte aan rust in het gebied sterk naar voren. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het voor de rust en voor de natuur beter is om te investeren in extra natuur en in extra wandel- en struinmogelijkheden langs de oevers van de plassen. De drijvende, betonnen eilanden op het water laten we daarom achterwege.

Samenwerken sleutel tot succes bij inpassing duurzame energie in het landschap

In gezamenlijkheid met de omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied. Op de Lingemeren zijn we ook bezig met verschillende initiatieven om duurzaam energie op te wekken. Want, er ligt een flinke klimaatuitdaging. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan oplossingen om met klimaatverandering om te gaan. Dat doen we door onder andere duurzame energie in het landschap de ruimte te geven. Actief samenwerken met overheden, omwonenden, lokale specialisten en energiecoöperaties is de sleutel tot succes bij de inpassing van duurzame energie in het landschap. Zo werken we samen met ontwikkelaar Sunrock en energiecoöperatie eCoBuren aan het zonnepark op het water.

Zandwinning CO2-neutraal

We streven ernaar om de zandwinning op de Lingemeren uiteindelijk CO2-neutraal te kunnen uitvoeren. Deze stap sluit aan bij ons doel om vanaf 2030 CO2-neutraal te kunnen opereren. De restenergie van zowel de zonneweide als het drijvende zonnepark leveren we terug aan het net en zetten we in op onze andere locaties. Hiermee leveren we ook een bijdrage aan de doelstelling van de gemeente Buren om binnen de gemeente een grote hoeveelheid groene stroom op te wekken.

Meer weten over het drijvende zonnepark?

Hans Hooijer