Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Content Paragraphs

Het gebied dat nu Lingemeren is, was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping. In gezamenlijkheid met omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied. De winning van zand, grind en klei is de drager van de ontwikkeling van het gebied.

Waterrijk natuur- en recreatiegebied

De Lingemeren wordt een gebied waar letterlijk en figuurlijk de vruchten van geplukt kunnen worden. Het gebied fungeert als landschappelijke buffer tegen het bedrijventerrein en de oprukkende verstedelijking ten westen van het gebied. We ontwikkelen het tot een gebied met grote recreatieve, landschappelijke en natuurlijke waarde. Water vormt de verbindende factor tussen deze elementen. Het gebied is een belevenis voor de omgeving met natuurgebieden, wandelpaden, watersportgelegenheden, een landgoed, wonen aan het water en duurzame energie-initiatieven waar iedereen van kan profiteren.

Grondstoffenwinning als drager

De winning van zand, grind en klei is de drager van het plan. Door de winning ervan ontstaan de waterplassen die we vervolgens op een natuurlijke manier afwerken. Het zand en grind wordt onder andere gebruikt voor de wegen- en huizenbouw en voor de aanleg van sportvelden.

Landgoed Lingedael

Landgoed Lingedael wordt de entree van Lingemeren. Samen met hoveniers en kwekers is een voormalig landbouwgebied getransformeerd tot een parkachtig landgoed waar het beleven van de natuur centraal staat en alle zintuigen aan het werk worden gezet. Je kunt er wandelen, picknicken en fruit plukken. Om elk jaargetijde te kunnen genieten zijn er diverse soorten beplanting aangebracht die in elk seizoen het landgoed een andere, speciale aanblik geven door de uitbundige bloei, de bladkleuren, de vormen en de geur van de planten.

Drijvend zonnepark

Zonnepanelen op het water wekken energie op voor onder andere de zandwinning op locatie. Daarmee werken wij aan een CO2-neutrale bedrijfsvoering en een nog schonere omgeving. 

Om een rondje te kunnen wandelen om het Lingemeer is in 2018 het plan ‘Lingepolder’ bedacht; een drijvende dijk (met wandelpad) over het water met daarbij een drijvend zonnepark. Het drijvende zonnepark is inmiddels gerealiseerd, maar de drijvende dijk ligt er niet. In verschillende gesprekken met omwonenden kwam de behoefte aan rust in het gebied sterk naar voren. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het voor de rust en voor de natuur beter is om te investeren in extra natuur en in extra wandel- en struinmogelijkheden langs de oevers van de plassen. De drijvende, betonnen eilanden op het water laten we daarom achterwege.

Dronefoto: het drijvende zonnepark in aanleg, © Nadine Reef

Duurzame energie

Op de Lingemeren zijn we bezig met allerlei duurzame energie initiatieven waarmee we onze eigen bedrijfsvoering én de omgeving willen vergroenen. In 2017 openden we onze eerste zonneweide die jaarlijks 1,3 megawatt stroom opwekt. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 350 huishoudens. Daarmee voorzien we de zandzuiger van eigen opgewekte groene stroom. Het drijvende zonnepanelenveld gaat jaarlijks 6,4 megawatt (gelijk aan 1.600 huishoudens) aan stroom opleveren. Met deze stroom voorzien we de zandwininstallatie van energie, waarmee we onze gehele zandwinning CO2-neutraal kunnen maken. De restenergie van zowel de zonneweide als het drijvende zonnepark leveren we terug aan het net.  

Plan 'Natuureilanden'

Het plan voor de Natuureilanden bestaat uit het aanleggen van een groot gebied aan nieuwe natuur met extensief beheerd grasland, inheemse bosschages, ondiep water en 26 natuurlijk ingerichte eilandjes. Met het plan willen we kleinschalige recreatie mogelijk maken en tegelijkertijd de biodiversiteit fors vergroten. Op onderstaande afbeelding zie je aan de witte stippellijn in welk gebied de Natuureilanden komen.

Op een aantal van de nieuwe eilandjes willen we geheel zelfvoorzienende natuurhuisjes plaatsen. De overige natuureilandjes en een deel van het nieuwe natuurgebied zullen juist niet toegankelijk worden voor recreanten.

Met het plan voor de Natuureilanden brengen we bezoekers op een natuurlijke en avontuurlijke manier naar een plek waar ze tot rust kunnen komen.

Stand van zaken april 2024

Om een extra bijdrage aan zowel de natuur als recreatie te kunnen realiseren is in de afgelopen periode het plan Natuureilanden opgesteld. Hiervoor is onder andere het bestemmingsplan gewijzigd. Op dit moment bereiden wij de uitvoering van het benodigde grond- en inrichtingswerk voor.

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider