Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Content Paragraphs

Het gebied dat nu Lingemeren is, was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping. In gezamenlijkheid met omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied. De winning van zand, grind en klei is de drager van de ontwikkeling van het gebied.

Waterrijk natuur- en recreatiegebied

De Lingemeren wordt een gebied waar letterlijk en figuurlijk de vruchten van geplukt kunnen worden. Het gebied fungeert als landschappelijke buffer tegen het bedrijventerrein en de oprukkende verstedelijking ten westen van het gebied. We ontwikkelen het tot een gebied met grote recreatieve, landschappelijke en natuurlijke waarde. Water vormt de verbindende factor tussen deze elementen. Het gebied is een belevenis voor de omgeving met natuurgebieden, wandelpaden, watersportgelegenheden, een landgoed, wonen aan het water en duurzame energie-initiatieven waar iedereen van kan profiteren.

Grondstoffenwinning als drager

De winning van zand, grind en klei is de drager van het plan. Door de winning ervan ontstaan de waterplassen die we vervolgens op een natuurlijke manier afwerken. Het zand en grind wordt onder andere gebruikt voor de wegen- en huizenbouw en voor de aanleg van sportvelden.

Landgoed Lingedael

Landgoed Lingedael wordt de entree van Lingemeren. Samen met hoveniers en kwekers is een voormalig landbouwgebied getransformeerd tot een parkachtig landgoed waar het beleven van de natuur centraal staat en alle zintuigen aan het werk worden gezet. Je kunt er wandelen, picknicken en fruit plukken. Om elk jaargetijde te kunnen genieten zijn er diverse soorten beplanting aangebracht die in elk seizoen het landgoed een andere, speciale aanblik geven door de uitbundige bloei, de bladkleuren, de vormen en de geur van de planten.

Lingepolder

In januari 2022 zijn we gestart met de aanleg van de Lingepolder: drijvende eilanden midden op het water met daarbij een drijvend zonnepanelenveld. De eilanden gaan een verbinding vormen tussen de noord- en zuidoever, waar wandelaars gebruik van kunnen maken.

Het ontwerp voor de Lingepolder verbeeldt het typische Hollandse landschap: het water, de dijk en de polder. Een drijvend zonnepanelenveld komt in een golfbeweging naar de dijk toe waarop gewandeld kan worden. Achter die dijk bevindt zich de polder in de vorm van drijvende, groene eilanden.

We starten de aanleg van de Lingepolder met het drijvende zonnepark. In de nieuwsbrief die u via de link hieronder kunt lezen, leest u meer over de bouw en de planning ervan.

Duurzame energie

Op de Lingemeren zijn we bezig met allerlei duurzame energie initiatieven waarmee we onze eigen bedrijfsvoering én de omgeving willen vergroenen. In 2017 openden we onze eerste zonneweide die jaarlijks 1,3 megawatt stroom opwekt. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 350 huishoudens. Daarmee voorzien we de zandzuiger van eigen opgewekte groene stroom. Het drijvende zonnepanelenveld van de Lingepolder gaat jaarlijks 6,4 megawatt (gelijk aan 1.600 huishoudens) aan stroom opleveren. Met deze stroom gaan we de zandwininstallatie van energie voorzien, waarmee we onze gehele zandwinning CO2-neutraal kunnen maken. De restenergie van zowel de zonneweide als de Lingepolder leveren we terug aan het net.  

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider

Titus Haverkamp

Projectleider
Images
Lingemeren
Lingemeren