Dat je in een korte tijd op een duurzame manier het geluid van de snelweg kunt reduceren, bewijst de geluidswal in Apeldoorn langs de A50.

Content Paragraphs

Groene geluidswal in Apeldoorn creëert meerwaarde voor omgeving

Bij de nieuwbouwwijk Zuidbroek is binnen anderhalf jaar een groene geluidswal gerealiseerd. Grotendeels met overtollige grond uit de omgeving is eind 2021 een landschappelijk ingepaste geluidswal opgeleverd. Een geluidswal waarmee we meerwaarde creëren. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van MorgenZon en in samenwerking met gemeente Apeldoorn. Ons werk bestond voor dit project uit het verwerven en beoordelen van de benodigde en geschikte grond, acceptatie en verwerking van de grond inclusief de oplevering van de geluidswal.

Beperkte ruimte slim benutten

In Nederland is de ruimte beperkt. Deze ruimte kun je slim benutten door functies te combineren. Dat is wat we bij deze geluidswal hebben gedaan. De wal in Apeldoorn zorgt voor geluidsreductie van de A50. Daardoor kunnen er dichter langs de A50 woningen worden gebouwd zonder dat de bewoners geluidsoverlast ervaren. Daarnaast is de wal een perfecte plek om zonnepanelen landschappelijk in te passen. Én door de groene inrichting van de wal neemt de biodiversiteit toe en kun je een ommetje maken in de natuur.

Landschappelijke inpassing van geluidswal spreekt tot de verbeelding

Op veel plekken in Nederland zie je een oplossing met geluidsschermen. Door bij dit project niet met geluidsschermen te werken, maar met een natuurlijke geluidswal is een mooie landschappelijke inpassing ontstaan. Daarnaast heeft een ‘groene’ geluidswal het voordeel dat je het nuttige met het aangename kunt combineren. Denk aan recreatieve functies en ruimte voor de natuur.

Images

Overtollige grond uit de omgeving nuttig toepassen

Bij allerlei werken uit de omgeving komt grond vrij. Bijvoorbeeld bij het uitgraven van bouwputten. Deze grond is vaak prima toe te passen waardoor het een nuttige bestemming krijgt. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is het hergebruik van grond en baggerspecie geregeld. Zo stelt het Bal dat de toepassing van grond altijd nuttig en functioneel moet zijn. Daarnaast moet de grond aan vastgestelde normen voldoen. Bij Grondbank GMG gebruiken wij voor onze projecten over het algemeen grond uit de regio. Daardoor besparen we op transport en voorkomen we onnodige CO2-uitstoot. Voor deze wal in Apeldoorn is 130.000 kuub overtollige grond gebruikt. Circa 90% is afkomstig binnen een straal van 40 kilometer van de geluidswal.

Meer weten?
Paragraphs