Van ‘stinkgat’ naar een prachtig natuurgebied.

Content Paragraphs

In 2020 is de nieuwe Hooge Kampse Plas in de gemeente De Bilt opgeleverd. Van 2010 tot 2020 heeft onze dochteronderneming Grondbank GMG in opdracht van Utrechts landschap, de eigenaar van de plas, deze voormalige zandafgraving en stortplaats omgevormd tot een prachtige omgeving voor natuur en recreatie. Het project verbindt ecologische, recreatieve en maatschappelijke doelen met elkaar. Deze driehoek van duurzame doelen maakt dit project uniek.

Bekijk hier de video hoe de Hooge Kampse Plas is omgevormd tot natuurgebied

Van stinkgat…

‘Het Stinkgat’. Zo werd de Hooge Kampse Plas in het verleden wel eens genoemd. Niet zo gek, aangezien de plas in de jaren ’70 van de vorige eeuw werd gebruikt voor het storten van huisvuil, bedrijfsafval en baggerspecie uit het Amsterdam-Rijnkanaal. Het resultaat: in de plas lag een gemiddeld vijf meter dikke sliblaag verontreinigd met PAK’s, PCB’s, metalen en olie.

...naar natuurgebied

Sinds 2003 is de plas en de omringende oevers in eigendom van Utrechts Landschap. Direct besloot Utrechts Landschap dat de plas moest worden aangepakt. Niet in de laatste plaats om dat de plas deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur.

Grondbank GMG en Utrechts Landschap hebben de handen ineengeslagen en in 2010 is Grondbank GMG aan de slag gegaan. De vervuilde sliblaag is afgedekt en de plas is ondieper gemaakt. Ook zijn er enkele eilandjes aangelegd zodat vegetatie er beter kan groeien en een geschikte leefomgeving voor vogels ontstaat. Dat alles is gedaan door het toepassen van overtollige maar herbruikbare grond en waterbodem die vrij kwam bij projecten in de omgeving.

Communicatie

De herinrichtingsplannen zijn in nauw contact met omwonenden, natuurliefhebbers, gemeente De Bilt en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot stand gekomen. Ook is er bij het begin van de werkzaamheden een klankbordgroep opgericht waarin alle externe betrokken partijen verenigd waren. De klankbordgroep kwam een aantal keer per jaar bijeen om de vorderingen te bespreken.

Title
De natuur ontwikkelt zich in rap tempo

Text

Langs de oever is een oeverzwaluwwand aangelegd en een vogelkijkscherm geplaatst. In 2020 is het werk in en rond de Hooge Kampse Plas afgerond. Het is nu een schitterende locatie voor mens en natuur. De natuur ontwikkelt zich hier in rap tempo. Vogelwacht Utrecht schreef een leuk artikel over de Hooge Kampse Plas in hun magazine (april 2021). Op de vijfde pagina van de pdf die hieronder is te downloaden, is het artikel te lezen.

Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Wim Vermeule

Senior projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations