In deze Maasuiterwaard leggen we de basis voor de ontwikkeling van riviernatuur.

Content Paragraphs

De Kesselse Waard is een Maasuiterwaard in Noord Brabant, ter hoogte van Maren-Kessel. Natuurmonumenten is eigenaar van de Kesselse Waard en heeft de ambitie om het gebied te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig natuurgebied. Een gebied met goede omstandigheden voor riviergebonden natuurontwikkeling en mogelijkheden voor kleinschalige recreatie.

Onze dochteronderneming Grondbank GMG verzorgt in overleg met Natuurmonumenten en in samenwerking met Rijkswaterstaat de herinrichting van het gebied. We verondiepen de plas deels, hebben een getijdengeul aangelegd en op de oevers zijn de stortstenen verwijderd.

Verondieping

Het verondiepen van een deel van de plas draagt in belangrijke mate bij aan de verdere natuurontwikkeling, zonder dat er in de resterende uiterwaard forse ingrepen noodzakelijk zijn. Door de plas deels te verondiepen, maken we het ecologisch systeem diverser en daarmee completer. Door de verondieping krijgt de plas flauwere oeverzones. Daardoor kan op een groter onderwateroppervlak zonlicht komen en kunnen er planten groeien. En waar planten zijn, zijn vissen. Bovendien wordt door de planten het water gefilterd. En dat heeft weer positieve invloed op de hele omgeving.

Het verondiepen gebeurt door het toepassen van herbruikbare grond en waterbodem. De grond en waterbodem die we toepassen in de Kesselse Waard komt vrij bij ontgravingsprojecten nabij grootschalige vaarwegen en bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden op de Brabantse en Limburgse kanalen, de Maas en de Schelde.

Getijdengeul

In 2016 is de getijdengeul aangelegd. Door de geul is de plas in directe verbinding komen te staan met de Maas; een mooie natuurlijke verrijking voor het gebied. Door de getijdenwerking is het gebied qua beleving al veel aantrekkelijker geworden.

Verwijderen stortstenen

De oevers van de plas waren bedekt met stortstenen. De stenen beschermden de oevers tegen bijvoorbeeld golfslag. Maar het zorgde er ook voor dat op de oevers geen natuur kon ontwikkelen. De stortstenen zijn inmiddels weggehaald, waardoor het water, en daarmee de natuur, er weer vrij spel heeft.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Wim Vermeule

Senior projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations