Middle section

Op de Hooge Kampse Plas in Groenekan hebben we een vogelkijkscherm geplaatst. Hiermee hebben we een wens van Utrechts Landschap en van vogelliefhebbers uit de omgeving in vervulling kunnen laten gaan. Het plaatsen van het vogelkijkscherm is onderdeel van de laatste werkzaamheden op de Hooge Kampse Plas. In mei 2020 wordt het gebied feestelijk opgeleverd.

Het ontwerp voor het vogelkijkscherm is gemaakt door het bureau Arco Architecten. Het scherm is onderdeel van een herinrichting van het natuurgebied. We zorgen ervoor dat er in het gebied ideale omstandigheden ontstaan voor flora en fauna om zich verder te ontwikkelen.

Over de Hooge Kampse Plas

In mei 2010 is K3 in samenwerking met Utrechts Landschap gestart met de verondieping en herinrichting van de plas. In en rond de plas worden ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar verbonden. GrondbankGMG zorgt voor de gewenste herinrichting, maakt de plas ondieper en legt eilanden aan. Eerder werd in samenwerking met Utrechts Landschap en de klankbordgroep ook al een oeverzwaluwwand aangelegd bij de plas.