Nu nog een gronddepot, straks een zonthermiepark! In Dorkwerd (Groningen) zijn we samen met Solarfields en TVP Solar bezig met de aanleg van een zonthermiepark. Dit park gaat straks warmte (dus geen elektriciteit) opwekken voor het Groningse warmtenet. Met dit zonthermiepark levert WarmteStad duurzame warmte aan bedrijven en inwoners van de stad Groningen.

Middle section

Fundering opslagtank en technisch gebouw

Inmiddels liggen de funderingen voor de watertank en het technisch gebouw. De watertank (ronde fundering) dient als opslag van de warmte die door het park wordt geproduceerd. In het technisch gebouw (rechthoekige fundering) komt alle aansturing en het pompsysteem. Daarmee wordt het transport van de warmte via het warmtenet geregeld.

Het maken van deze funderingen is een pittige klus, want door de omvang en gewicht van de tank moesten er flinke heipalen worden gezet. Mooi werk van Construct-ID!

Grondwerk

Ook is het grondwerk in volle gang om het gebied zo handig mogelijk in te richten voor het technisch gebouw en de tank. Zo wordt het depot stapje voor stapje omgevormd tot een geschikte ondergrond voor de warmte-opwekking.

De komende tijd

De komende maanden ligt de focus op het leidingwerk en de fundering van en installeren van de zonnecollectoren.

Meer weten over het wat, waarom en hoe van het zonthermiepark? Je leest er meer over op de projectpagina via de button hieronder.