Middle section

Op woensdag 20 november organiseerden we in het kerkje in Dorkwerd (Groningen) een inloopavond over het zonthermiepark dat we op het baggerdepot Dorkwerd willen gaan realiseren.

Over het depot

Tot de jaren ’90 is het depot in Dorkwerd door de provincie Groningen als baggerdepot gebruikt. In 2006 is de exploitatie door GrondbankGMG (onderdeel van K3) overgenomen. Het depot is de afgelopen jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen. Met de ontwikkeling van een zonthermiepark willen we het depot een mooie duurzame afronding geven.

Naar een zonthermiepark met landschappelijke en ecologische inpassing

In juli organiseerden we samen met Solarfields (het bedrijf waarmee we het zonthermiepark samen gaan realiseren) al een inloopbijeenkomst over het plan voor het zonthermiepark. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan om de input die wij tijdens die bijeenkomst hebben ontvangen, waar mogelijk te verwerken in het plan.

Tweede bijeenkomst

De afgelopen weken bleek dat er nog vragen en onduidelijkheden waren over de ecologische en landschappelijke inpassing van het zonthermiepark. Daarop besloten we samen met Solarfields om nogmaals een bijeenkomst te organiseren. Hierbij waren een aantal omwonenden uit Reitdiep, Paddepoel en Dorkwerd aanwezig. Ook waren de provincie, de gemeente en een ecoloog aanwezig van Bureau Waardenburg aanwezig. Tijdens de bijeenkomst toonden we onder andere onderstaande impressie van het zonthermiepark en de manier waarop we het park landschappelijk en ecologisch hebben ingepast.

Vervolg

Wij kijken terug op een geslaagde avond met veel constructieve reacties. De komende tijd gaan we verder aan de slag met het ecologisch beheerplan van het park. Ook wordt er nader stilgestaan bij het lichtontwerp van de toren. Daarbij nemen we de input mee die we tijdens de inloopbijeenkomst op 20 november hebben ontvangen. Was u bij de bijeenkomst van 20 november of die in juli? Dan ontvangt u binnenkort een e-mail met de vraag of u wilt meedenken over het beheerplan. De realisatie van het zonthermiepark zal mogelijk in 2021 starten. We blijven graag met iedereen in gesprek en kijken uit naar het vervolgtraject.

Meer informatie

Meer weten over de ontwikkeling van het zonthermiepark of over het depot? U leest er meer over via de link hieronder.