Zo zie je nog eens wat anders van het gebied. En je krijgt een uniek kijkje in de keuken van de organisaties die samenwerken aan de ontwikkeling van de Kesselse Waard. Een Maas-uiterwaard bij Maren-Kessel, net ten westen van Oss.

Middle section

Gisteravond nam de boswachter van Natuurmonumenten 40 belangstellenden mee de Maas-uiterwaard in tijdens de zomeravondexcursie. Dankzij het zonnetje en de aangename temperatuur was het goed toeven in de Kesselse Waard. De bezoekers vonden het een interessante excursie en vonden het leuk om een kijkje te nemen bij het werk en de ontwikkelingen.

Per boot naar het werkponton

De bezoekers gingen ook het water op. Om precies te zijn per boot naar het werkponton waar we het werkproces toelichtten. Want wat komt er kijken bij een natuurontwikkeling met gebruik van grond en baggerspecie? Tijdens de excursie was er volop bedrijvigheid. Zo werd er een nieuwe lading grond gebracht door het schip Climax voor het ophogen van de waterbodem.

In het filmpje zie je hoe we de grond op de juiste plek terecht laten komen.

Ontwikkelen van een natuurlijke Kesselse Waard

Sinds 2014 werken we samen met Natuurmonumenten aan een natuurrijke Kesselse Waard. Gebiedseigenaar Natuurmonumenten wil het gebied ontwikkelen tot een riviergebonden natuurgebied waar verbetering van landschap, ecologische waterkwaliteit, biodiversiteit en hoogwaterveiligheid centraal staan. Hiervoor heeft Natuurmonumenten de samenwerking gezocht met Grondbank GMG. Gezamenlijk ontwikkelen we de Kesselse Waard tot een prachtig (rivier)natuurgebied dat bovendien beter toegankelijk wordt voor een wandeling of struintocht.

Wat is er al gedaan?

De afgelopen jaren hebben we de stortstenen en filterdoeken van de oever verwijderd. Daardoor is een natuurlijke oever ontstaan die mee kan veranderen met de natuurlijke omstandigheden. Denk aan hoog- en laagwater, wind en regen.

De bodem van de plas hebben we nieuw leven ingeblazen. En de oevers in het gebied zijn verflauwd. Het water is hierdoor minder diep. Er groeien meer en verschillende (water)planten die dieren aantrekken. (Jonge) vissen en andere dieren gedijen hier goed bij. De variëteit aan planten en dieren zorgt bovendien voor een verbetering van de ecologische kwaliteit waardoor het onderwaterleven zich kan herstellen.

Tot slot hebben we aan de westzijde een getijdengeul aangelegd die zorgt voor in- en uitstromend water bij eb en vloed. Zo maken we het gebied dynamischer en krijgt de ontwikkeling van de (rivier)natuur een ‘boost’.  

Veel werk te verrichten

Na een wat rustigere fase, verzetten we de afgelopen tijd én ook de komende tijd veel werk in de Kesselse Waard. Op dit moment werken we aan een ondiep deel met een eiland aan de zuidzijde van het gebied. Inmiddels is zo’n 40% van de totale gebiedsontwikkeling klaar. We verwachten het werk in 2030 te kunnen opleveren.