Wij hebben tijdens de uitreiking van de Sustainable Development Awards van onze Europese brancheverening UEPG een certificaat van erkenning ontvangen voor het project Millingerwaard.

Middle section

67 bedrijven uit 15 landen stuurden hun inzendingen in. Met ons ingezonden project Millingerwaard ontvingen we een certificaat in de categorie ‘Added value to society’. Het gaat daarbij om projecten die een maatschappelijke bijdrage leveren aan onder andere klimaatadaptatie en natuurontwikkeling.

Onze directeur K3Delta Zand en Grind Ton van der Burg: “De Millingerwaard is een uniek gebied, en het is ook een uniek project geweest dat we samen met Staatsbosbeheer, Boskalis Nederland en Wetering hebben uitgevoerd. We zijn dankbaar voor en trots op de mooie samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en marktpartijen, waarbij we hoogwaterveiligheids- en natuurdoelstellingen konden koppelen aan de grote behoefte aan de bouwgrondstoffen zand en grind. Het laat zien aan hoeveel kanten het mes kan snijden wanneer je de handen ineen slaat.”

Over de Millingerwaard

De Millingerwaard ligt ten oosten van Nijmegen en is in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Tot halverwege de jaren ‘90 was de Millingerwaard landbouwgebied. In combinatie met grondstoffenwinning (zand, grind, klei) is het getransformeerd tot een gebied met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Door de inrichting met verschillende geulen krijgt de riviernatuur alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. En tijdens hoogwater wordt de Millingerwaard weer écht onderdeel van de rivier. Het draagt dan bij aan een waterstandsverlaging in de rivier de Waal en daarmee droge voeten voor de mensen en bedrijven achter de dijk.

Images