Samen met ARK Natuurontwikkeling hebben we de handen ineengeslagen en willen we gezamenlijk en samen met de omgeving de Ooijse Graaf versterken. Graag gaan wij hierover al in een vroeg stadium met de omgeving en andere geïnteresseerden in gesprek. Daarvoor organiseren wij op donderdag 7 en zaterdag 9 oktober excursies door de Ooijse Graaf.

Middle section

Over de Ooijse Graaf

De Ooijse Graaf is een gebied dat steeds droger wordt. Daarvan hebben planten en dieren steeds meer last. De wens is om een gebied te realiseren waarin natuur, wandelen, klimaatadaptatie en landbouw hand in hand gaan. Het idee is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het realiseren van wandelroutes. De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf.

Excursies op 7 en 9 oktober

Op donderdag 7 en zaterdag 9 oktober organiseren wij een aantal excursies door het gebied. Tijdens de excursies laten we je graag zien welke kansen er voor het gebied liggen, presenteren we graag ons idee en halen we jouw ideeën en vragen op. Ook vertellen we uiteraard over het vervolg van het traject.

We organiseren drie excursies:

  • Donderdag 7 oktober 13.00 – 15.00 uur
  • Donderdag 7 oktober 16.00 – 18.00 uur
  • Zaterdag 9 oktober 10.00 – 12.00 uur

De excursies starten en eindigen op boerderij Eindschenhof aan de Erlecomseweg 80 in Erlecom.

Aanmelding

Om de excursies zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden, werken we met aanmelding. Je kunt je voor een excursie aanmelden bij Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl. Wij willen je vragen om uiterlijk 3 oktober aan te melden en bij jouw aanmelding ook de datum te vermelden waarop je aan de excursie wilt deelnemen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in het maken van een plan wordt tevens gevormd door het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), ook wel het startdocument genoemd. In de NRD staan de hoofdlijnen van het project zoals de achtergrond, het doel, de uit te voeren onderzoeken en hoe het planvormingsproces eruit gaat zien. De NRD is nog geen onderdeel van het officiële plantraject, maar beschrijft juist hoe wij het traject willen vormgeven. Tijdens de excursie lichten wij dit document graag toe. Het NRD ligt vanaf 20 september 2021 zes weken ter inzage bij de gemeente Berg en Dal en op www.overheid.nl.

Contact

Heb je op voorhand vragen of wil je op een ander moment bijgepraat worden? Neem dan contact op met Anke Dielissen van ARK Natuurontwikkeling via anke.dielissen@ark.eu of 06 20449781 of met Koen Akkerman van K3 via k.akkerman@k3.nl of 024 348 88 00.