Middle section

Op dinsdag 12 juni werd in Deventer de heringerichte Veenoordkolk en Teugse Kolk feestelijk opgeleverd. Samen met de betrokken partijen werd het glas geheven op de voltooiing van een succesvolle samenwerking.

 

Natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid

Sinds 2012 heeft Grondbank GMG in opdracht van de gemeente Deventer en in samenwerking met Landschap Overijssel en Arcadis de Veenoordkolk en Teugse Kolk, aan de zuidzijde van Deventer, heringericht. De herinrichting van dit 25 hectare grote gebied heeft ervoor gezorgd dat het gebied er zowel ecologisch als landschappelijk flink op vooruit is gegaan. Er zijn natuurvriendelijke, flauwe oevers en een aantal eilanden aangelegd.

Ook is er een verbinding gemaakt met de Schipbeek zodat water eerder de uiterwaard in kan stromen. Deze verbinding zorgt naast meer hoogwaterveiligheid voor natte natuur die zeer geschikt is voor bijvoorbeeld watervogels. Dit alles is gerealiseerd door nuttig hergebruik van grond en waterbodem die bij projecten in de omgeving zijn vrijgekomen.

Informatiebord

Wethouder Frits Rorink van de gemeente Deventer en Ruud van Groessen, directeur van GrondbankGMG, onthulden een informatiebord over het gebied. Wethouder Frits Rorink sprak zijn waardering uit voor het proces en het eindresultaat: “Dit gebied is een verrijking voor Deventer. Het project is een schoolvoorbeeld van de manier waarop we in gezamenlijkheid het rivierlandschap in en rond Deventer kunnen ontwikkelen tot een prachtig gebied waar mens en dier van kunnen genieten.”

Ook projectleider Thomas Nusselein kijkt met een goed gevoel terug: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij onze projecten graag uitvoeren: In gezamenlijkheid en met oog voor mens, dier en natuur. We kunnen terugkijken op een mooi proces wat heeft geleid tot een prachtig resultaat.”

Images