Interview met Vivian van de Kamp

Bij K3 werken we hard aan de verduurzaming van het bedrijf. Er is een duidelijke stip aan de horizon gezet: K3 wil vanaf 2030 CO2-neutraal opereren. Daarvoor zijn de laatste jaren flinke stappen gezet. Vivian van de Kamp is een van de K3’ers die zich hier dagelijks mee bezig houdt. 

Middle section

Ik zie het als onze verantwoordelijkheid ons bedrijf te verduurzamen. Het is geen keuze. Die verantwoordelijkheid nemen we. We hebben de afgelopen jaren al hard gewerkt aan onze verduurzaming, maar er zijn ook nog stappen te zetten.

Vivian

Duurzaamheid is een breed begrip

“Het gaat erom dat we alle activiteiten en productieprocessen van onze ondernemingen zo duurzaam mogelijk inrichten. Dat betekent niet dat we groene stroom inkopen of ergens een bos aanplanten om onze uitstoot te compenseren. Belangrijker vinden wij het om geen fysieke uitstoot meer te hebben door onze productieprocessen slim in te richten of eigen stroom op te wekken. Én we kijken hoe we onze locaties ook anders kunnen “vergroenen”. Dat is waar we bijvoorbeeld onze zandwinning voor inzetten: het ontwikkelen van een (hoogwater)veiliger of groener gebied. Dat is duurzame winst voor de natuur. Het is een mooie uitdaging om te passen in een duurzame samenleving.”

Meten is weten

“Het productieproces richten we zo schoon als mogelijk in. Machines en materieel die werken op bijvoorbeeld diesel bouwen we om naar elektrisch. We meten nauwkeurig wat we uitstoten. In 2017 is een nulmeting gedaan. Dat is ons startpunt om het elk jaar beter te doen en in 2030 CO2-neutraal te zijn.”

Soms lastig in de praktijk te brengen

“Het is soms lastig om de processen te verduurzamen. Denk aan shovels. Die bestaan - voor het vermogen dat wij nodig hebben - nog niet in een elektrische uitvoering. Het kan ook anders. Bijvoorbeeld door geen shovel te gebruiken en een elektrisch aangedreven transportband aan te leggen. Gelukkig hebben we die al op veel van onze winlocaties, maar het kan altijd beter.”

Zelf opwekken

“We wekken onze eigen energie op door zonneparken te realiseren op onze verschillende locaties, zoals de Havikerwaard in De Steeg en Lingemeren, bij Echteld. Inmiddels zijn we bijna klaar met ons derde zonnepark. In totaal kunnen we met alle zonneparken ca. 11 megawatt opwekken. Op de Lingemeren vind je de zonneweide met 4.800 panelen, waar we 1.3 MW opwekken. En we zijn bezig met de aanleg van de Lingepolder, waar een drijvend park ligt met zo’n 14.000 panelen a 6.4 MW. In de Havikerwaard wekken we 2.5 MW op. We mikken op 100% eigen opwek voor onze installaties. Op dit moment zitten we op zo’n 80% eigen opwek.”

Dronefoto: © Nadine Reef

Images

Nieuwe natuur draagt bij aan duurzaamheid van een landschap

Havikerwaard-Zuid

“Bij K3 laten we het landschap altijd groener en veiliger achter dan hoe het daarvoor was. Ook dat is duurzaam, en ontzettend belangrijk voor bijvoorbeeld biodiversiteit. Door nieuwe natuur te creëren, dragen we bij aan plekken waar flora en fauna hun thuis vinden. Ook kun je het opwekken van duurzame energie vaak verantwoord inpassen in het landschap, door samen te werken met het landschap en rekening te houden met ecologische waarden. Zo ligt het zonnepark in de Havikerwaard in Natura2000 gebied en valt het ontwerp samen met het doorstroomgebied van de IJssel. Jaarlijks monitoren we de ecologie.”  

Je moet het wel durven én doen

“Bij het opwekken van duurzame energie is de grootste uitdaging het opslaan van de energie. In de ochtend, als de installatie gereed wordt gemaakt voor een nieuwe werkdag, is de vraag hoog. Er is dan nog geen zon en moet je terugvallen op opgeslagen energie. Dat is nu nog niet mogelijk. Batterijen of waterstof worden dan interessant. Het duurt nog eventjes voordat je dat op de grote schaal die wij nodig hebben, kunt toepassen. Toch vragen klimaatuitdagingen om innovatieve oplossingen die niet altijd optimaal ‘af’ zijn. Dat is een kwestie van durven én doen, want het blijft ‘work in progress’. Alleen gaandeweg kan je optimaliseren.”

Wens voor de toekomst

“Voor de korte termijn is mijn wens dat al onze locaties volledig zelfvoorzienend zijn. En voor de toekomst dat alle producten die we verkopen sowieso een tweede of derde leven zouden moeten krijgen. Een optimale vorm van hoogwaardig hergebruik dus. Tot slot is mijn wens dat we met onze gebiedsontwikkeling nog meer klimaat adaptieve oplossingen kunnen bieden voor de mens, flora en fauna. Alleen op die manier kunnen we over honderden jaren nog steeds blijven wonen en werken, waarbij wateropslag, duurzame energie, natuur inclusieve landbouw en hoogwaterveilige gebieden een sleutelrol hebben.”