Middle section

Op dinsdagavond 3 september 2019 organiseren wij samen met Staatsbosbeheer een inloopavond over een mogelijke ontwikkeling van plas Maneswaard in Opheusden.

Natuurontwikkeling

Staatsbosbeheer is sinds kort eigenaar van plas Maneswaard, een voormalige zandwinplas. Staatsbosbeheer wil het gebied graag herinrichten om zo de natuur- en landschappelijke waarden van deze plas te verbeteren. Op deze manier wil Staatsbosbeheer werken aan verbetering van natuurwaarde en het gebied beter inrichten voor de landelijke natuurdoelstellingen van Natura2000. Daarnaast zal de natuurbeleving voor de omgeving hier ook door toenemen.

Samen met K3 kijkt Staatsbosbeheer naar een ontwikkeling van de plas tot een hoger ecologisch niveau door het aanleggen van flauwe oeverzones en eilanden. Door de steile oevers af te vlakken ontstaan er grotere ondiepe zones waar planten kunnen groeien en waar jonge vis en andere dieren zich goed kunnen ontwikkelen.

Inloopbijeenkomst

Graag gaan wij in een vroeg stadium met de omgeving en andere geïnteresseerden in gesprek over de mogelijkheden voor de plas. Daarvoor organiseren wij op 3 september 2019 een inloopavond in restaurant ’t Veerhuis aan de Veerweg 1 in Opheusden. U kunt tussen 18.00 en 21.00 uur op een voor u geschikt moment komen binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Graag halen wij op deze avond ideeën, kwaliteiten en ontwikkelpunten van het gebied op, om zo samen met uw inbreng tot een mogelijke gebiedsinrichting te komen. Er zijn medewerkers van K3 en Staatsbosbeheer aanwezig om uitleg te geven over het initiatief, uw input op te halen en uw vragen te beantwoorden.


Headerfoto: Robby Roos Fotografie