Het zicht en geluid wegnemen van de spoorlijnen en tegelijkertijd een extra recreatieve invulling geven aan het recreatieve natuurgebied Waalbos Rijsoord bij Zwijndrecht. En de ontwikkeling van verschillende typen natuur mogelijk maken. Dat is wat Staatsbosbeheer en Grondbank GMG met de aanleg van een landschapswal aan de zuidrand van het Waalbos willen realiseren. Op dinsdag 28 maart organiseren we een inloopbijeenkomst over dit plan. Je bent van harte welkom om vragen te stellen en suggesties te doen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Middle section

Versterken van het Waalbos

Sinds 2014 is het Waalbos, gelegen tussen Zwijndrecht en Ridderkerk, een natuur- en recreatiegebied. Het gebied is in eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft de wens om aan de zuidkant van het Waalbos de natuur te versterken en afwisselender te maken. Het idee is om dat te doen door het creëren van een landschapswal, waardoor het gebied bovendien beter wordt gescheiden van de naastgelegen spoorlijnen.   

Plan voor landschapswal

Op foto: voorbeeld landschapswal

Om een landschapswal te kunnen realiseren, hebben Staatsbosbeheer en Grondbank GMG de handen ineengeslagen. Vanuit Grondbank GMG hebben we ons gespecialiseerd in het multifunctioneel toepassen van grond, waarmee we de wal kunnen maken. Samen met Staatsbosbeheer hebben we op basis van diverse onderzoeken een concept ontwerp gemaakt voor de landschapswal.

Inloopbijeenkomst 28 maart

Je bent op dinsdag 28 maart 2023 tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor jou geschikt moment welkom in Bezoekerscentrum de IJsvogel aan de Waalweg 9a in Ridderkerk. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Parkeren kan op de parkeerplaats van Ross Lovell, bij de slagboom. Tijdens de inloopbijeenkomst gaan we graag in gesprek over het plan. Er zijn medewerkers van Staatsbosbeheer en Grondbank GMG aanwezig om uitleg te geven over het plan. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties en suggesties op het voorstel.  

Vragen?

Heb je op voorhand al vragen? Neem contact op met Thomas Nusselein van K3 (de moederorganisatie van Grondbank GMG) via 024 348 88 00 of via info@k3.nl.