~ Collega Maud Arkesteijn aan het woord ~

Bij het begrip duurzaamheid heeft iedereen een eigen beeld. En ook zeker een eigen mening. Inmiddels hoor je het begrip overal voorbijkomen. Toch is het een belangrijk onderwerp waar we als organisatie graag bij stil staan en onszelf verder in willen ontwikkelen. Collega Maud Arkesteijn is coördinator duurzaamheid bij de K3 organisatie en kijkt hoe we ons vandaag kunnen voorbereiden op de toekomst.

Middle section

Maud is 28 jaar en staat met beide benen stevig op de grond en weet dat het niet gemakkelijk is om een onderneming te verduurzamen. Maud: “We zijn al goed op weg, maar er is werk aan de winkel.”

Maud, waar houd jij je mee bezig bij K3?

“De afgelopen periode heb ik met alle ondernemingen, die onder K3 vallen, meegelopen. Interessant om de ideeën van collega’s te horen over duurzaamheid. Van kleine windmolens als aanvulling op zonnepanelen tot aan cruise control voor op schepen. Duurzaamheid is een actueel thema dat dagelijks vraagstukken oplevert. Denk aan het slim inzetten van grondstromen tot aan de inzetbaarheid van onze collega’s. Vaak staan we er niet bij stil dat veel onderwerpen raakvlakken hebben met duurzaamheid.”

“Eén van de projecten waar ik op dit moment aan meewerk, is een tool om eenvoudiger het energie- en gasolieverbruik te monitoren. Als je vandaag een maatregel treft om energie te besparen, wil je het effect weten. Nu gaat daar nog een halfjaar overheen. Binnenkort kun je maandelijks zien wat het verbruik is geweest. Hierdoor maken we straks dus slimmer gebruik van de gegevens die er al zijn.”

Wat is jouw achtergrond?

“Na mijn studie Technische Bedrijfskunde ben ik aan de slag gegaan als extern adviseur procesoptimalisatie bij TeamDoet. Daar heb ik in vier jaar tijd verschillende bedrijven in de maakindustrie mogen ondersteunen met vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering. Verbetering gaat vaak hand in hand met verandering, dat levert nog wel eens weerstand op. Dat vroeg van mij om mijn vaardigheden op dit vlak verder te ontwikkelen. Dit heb ik gedaan door een aanvullende opleiding te volgen.”

Je hebt de inhoudelijke kant, maar het menselijke aspect is net zo belangrijk. Dat vond ik zo interessant dat ik de studie Verandermanagement ben gaan doen.

Maud

“Als je kijkt naar duurzaamheid is het aspect verandering vaak duidelijk aanwezig. Het vraagt echt wat van een organisatie én van de mensen.”

Waarom heb je voor Technische Bedrijfskunde gekozen?

“Voor mij was het een logische keuze. Ik ben nieuwsgierig van aard en wil graag weten hoe dingen in elkaar zitten. Dat onderzoekende heeft er altijd al wel in gezeten. Het boeit me enorm dat alles om ons heen mogelijk gemaakt is door techniek. Toevallig heb ik er een redelijk gevoel voor en ben ik best handig. Zo heb ik samen met mijn vriend Bart ons huis uit 1963 helemaal verbouwd.”

Hoe ben je bij K3 terecht gekomen?

“Dat is een leuk verhaal! Als consultant heb ik namelijk BoutenGeotron, dat onderdeel is van K3, ondersteund bij het herinrichten van de processen. Dit was de eerste kennismaking met de organisatie.”

Het consultantwerk paste me niet meer. Toen ben ik gaan nadenken waar ik echt blij van word.

Maud

“Een aanzienlijk deel van mijn week besteed ik aan het werk. Om die reden vind ik het belangrijk om ook in die tijd een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving waarin ik leef. De projecten van K3 kun je op vele plekken in de regio tegenkomen. Met de gebiedsontwikkelingen binnen onze organisatie draag je, direct of indirect, bij aan de natuur en daarbij komt ook duurzaamheid om de hoek kijken. Met Fons (directeur BoutenGeotron) heb ik het hierover gehad en dit heeft geleid tot een oriënterend gesprek met Vivian.”

“Bij toeval kwam alles mooi samen”

“Of het toeval is, weet ik niet. Maar alles kwam samen toen ik in gesprek ging met K3. Ik was mezelf aan het oriënteren en wist wat ik wilde. Tegelijkertijd ging Vivian, die zich dagelijks bezighield met duurzaamheid, met zwangerschapsverlof. Wat we toen nog niet wisten, is dat Vivian ook een andere rol zou gaan vervullen na haar verlof. Ondanks dat ik pas een aantal maanden geleden begonnen ben, voelt het goed. De sfeer is open en gezellig. Vivian helpt me met het inhoudelijke gedeelte. Hierin trekken we samen op.”

“Duurzaamheid is niet uit te drukken in een waarde: je moet nu investeren om straks een goede uitwerking te hebben”

“In de projecten die we doen, de gebiedsontwikkelingen, zie je het landschap veranderen, maar de effecten hiervan zijn niet altijd op korte termijn zichtbaar. Om inzichtelijk te maken wat de impact van onze organisatie is, komt er in het nieuwe jaar een duurzaamheidsrapportage. Daarin belichten we de thema’s: leefomgeving en klimaatadaptatie, uitstoot en energie, duurzame winning van grondstoffen en onze mensen. Eén van de onderwerpen waar we iets over vertellen, is het aantal vierkante meter landbouwgrond dat om is gezet in natuur.”

Images

Hoe doet K3 het als het gaat om duurzaamheid?

“Er zijn al mooie stappen gezet, van het elektrificeren van een boorstelling tot aan het plaatsen van zonnepanelen op keten. We zijn onszelf daar nog niet altijd bewust van of vergeten het te benoemen. Er is ook echt nog werk aan de winkel. Het goed afwegen van de keuzes die we maken, is belangrijk. Duurzaamheid weegt daarin nog niet altijd even zwaar mee. In sommige gevallen is kostenbesparing de drijfveer en is de vermindering van uitstoot een bijkomstigheid. Daar mogen we transparant over zijn. Het fijne is dat K3 hier ook zo in staat.”

“Ik ben niet van de grote stappen, snel thuis”

“Als het over duurzaamheid gaat, lijkt er veel laaghangend fruit aan de boom te hangen. Soms lijkt iets simpel en snel resultaat te geven, maar dan hangt het fruit toch hoger dan verwacht. Een voorbeeld hiervan is het vergroenen van de binnenvaart. Het lijkt een makkelijke stap om te gaan varen op biobrandstof, maar dit is technisch niet in alle gevallen mogelijk. Het belangrijkste is om niet te grote stappen te nemen. Het gaat er niet om dat we het snel doen, maar dat we het goed neerzetten.”

“Heerlijk dat mensen hier openlijk kritisch zijn!”

“In deze rol heb ik contact met collega’s door de hele organisatie. Of ze het nu eens of oneens met je zijn: iedereen gaat het gesprek aan om te zien hoe we elkaar kunnen helpen. In afstemming met de ondernemingen en het bestuur kan ik de behoeftes goed in kaart brengen. De verschillen tussen de ondernemingen zijn interessant. Ieder heeft een eigen dynamiek. En ik kan het erg waarderen dat mensen hier openlijk kritisch zijn. Zeker geen hakken in het zand, maar wel het gesprek aangaan.”

Wat betekent duurzaamheid voor jou?

“Op een verantwoorde manier waarde creëren op de lange termijn. Als eerste denk ik aan de juiste balans tussen people, planet en profit. Oftewel: hoe kun je een bedrijf runnen waarbij je evenveel aandacht geeft aan je mensen, aan het milieu en aan je winstgevendheid of bestaansrecht. Je kunt geen bedrijf runnen als je alles alleen maar groen wil doen. Of als je winst heel hoog is en de investering in de mensen laag is. Dat werkt niet.”

“Duurzaamheid is lastig te vatten in één zin. Als je naar K3 kijkt, kan duurzaamheid zelfs al een andere betekenis hebben voor de dochterondernemingen. Ze werken in andere branches en in verschillende omgevingen. Dat zijn juist de dingen die je duurzaamheidsambities bepalen. Zo kan dat voor de één uitstoot per ton/km zijn en voor de ander kubieke meters toegepaste alternatieven grondstoffen.”

“Ik ga gewoon op wintersport”

“Er is ook zeker ruimte voor verbetering als het gaat over mijn eigen duurzaamheidsgewoontes. Privé probeer ik hier zeker bij stil te staan. Ik hecht waarde aan het bewust zijn van wat ik consumeer en daar maak ik afgewogen keuzes in. Ik kijk vaker naar tweedehands dan naar nieuw en koop graag lokaal. Aan de andere kant ga ik graag op wintersport en rijd ik motor.“

Wat is jouw wens voor de toekomst?

“Wens vind ik een groot woord, laten we het houden bij een ambitie. Om te streven naar een organisatie die naast succesvol is, ook een positieve impact heeft op de wereld om ons heen. Dat duurzaamheid verankerd is in alle aspecten van onze activiteiten, van de dagelijkse bedrijfsvoering tot langetermijnstrategie. Voor de wat kortere termijn zou het vaker bundelen van de krachten tussen de dochterondernemingen een mooie stap zijn.”