Middle section

Werk maken van klimaatadaptatie. Blijven streven naar maatregelen die bijdragen aan bescherming van het klimaat. Dat doen we graag en daarover hebben we op woensdag 12 juni samen met 29 andere partijen afspraken gemaakt bij de ondertekening van het manifest ‘Rijk van Maas en Waal’. Deze ondertekening vormde de start van de Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal.

RAS

Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting. De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is als één van de eerste regio’s in Nederland officieel van start gegaan.

Voor ons betekent dat dat wij binnen onze projecten in het Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal nog meer dan we nu al doen streven naar maatregelen die bijdragen aan klimaatbestendig maken van deze regio. Daarbij kan gedacht worden aan waterberging, de aanleg van natte natuur en de aanleg van groen en biodiversiteit.

Het RAS is te bekijken via de link hieronder.