Met die woorden begon onze collega Wouter de Weger zijn inspiratiesessie voor een groep van dertig kunstenaars van het Kunstcollectief Gelderse Poort. De Gelderse poort is het natuurgebied langs de rivieren tussen grofweg de Duitse grens, Arnhem en Nijmegen.

Middle section

Stilstaan bij de wondere en kunstige wereld onder onze voeten

De aarde is de basis van ons bestaan. De aarde draagt ons. Maar wat bevindt zich nou daadwerkelijk onder onze voeten? Allerlei processen hebben de aarde gevormd en vormen de aarde nog steeds. De bodem laat ons zien waar rivieren hebben gelopen, zeeën lagen of juist dikke ijslagen. Wouter nam de aanwezigen mee de diepte in. Via de bodem dwaalden we af naar de ondergrond. In deze reis stonden we stil bij de wondere en kunstige wereld onder onze voeten en hoe deze is ontstaan.

Onze collega Wouter is gepromoveerd aardwetenschapper (geoloog). In een uur tijd nam hij de kunstenaars mee in de vaak onbekende wereld onder hun voeten.

De volgorde van opeenvolgende gesteentelagen kun je vergelijken met een stapel pannenkoeken. Iedere pannenkoek vertelt zijn eigen verhaal. Hierbij is de bovenste laag vaak het jongst. Als je de stapel dan afpelt, ga je terug in de tijd.

Wouter de Weger
Images

Challenge over 'soils'

De inspiratiesessie vormde het startsein voor de ‘Challenge’ die het Kunstcollectief ieder jaar organiseert. Het thema van dit jaar is ‘soils’ (bodems). Een thema dat ons natuurlijk goed past door ons werk in en kennis van de bodem. Samen met Geert van den Broeck, coördinator van het Kunstcollectief, ontstond het idee om een inspiratiesessie te organiseren als start van de Challenge.

Millingerwaard, een uniek gebied in de Gelderse Poort

De inspiratiesessie vond plaats in het wilderniscafé ‘De Waard van Kekerdom’, gelegen aan de rand van de Millingerwaard. Één van de grootste projecten waar K3 aan heeft gewerkt. Het is een uniek gebied in de Gelderse Poort waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid en recreatie hand in hand gaan. Onze dochterondernemingen Delgromij en K3Delta zorgden door middel van de winning van klei en zand in het gebied dat een deel van het plan gerealiseerd kan worden.

Een warm hart

Als K3 dragen we het kunstcollectief een warm hart toe. De kunstenaars werken en leven in het gebied waar wij veel actief zijn. Ze halen hun inspiratie uit de prachtige (rivier)natuur van de Gelderse Poort. Iets waar wij met ons werk graag een bijdrage aan leveren.

Geert van den Broeck, coördinator van het Kunstcollectief: “Deze samenwerking past fantastisch. Het is een mooi voorbeeld van de verbinding zoeken met elkaar; de verbinding tussen het wat en waarom van het werk van K3 en de passie van de kunstenaars. De inspiratiesessie bracht voor ieder wat leers en letterlijk en figuurlijk een mooie verdieping op het Challenge-thema.”  

Aan de slag

De kunstenaars gaan nu aan de slag met hun kunstwerken. Wij zijn benieuwd naar het resultaat en samen met het Kunstcollectief kijken we op welke manier wij wellicht kunnen meedenken en meedoen met de expositie van de kunstwerken. Blijf op de hoogte via de website van het Kunstcollectief Gelderse Poort.