Een feestelijk moment vanochtend in de Schalkwijker Buitenwaard waar de eerste klei is afgegraven en per schip is afgevoerd. Het project is daarmee officieel van start gegaan. De aanwezigen schepten de eerste klei in de kruiwagen. Een symbolisch moment waarmee de aftrap van het werk is gevierd.  

Middle section

Goede basis voor natuurontwikkeling

Na een zorgvuldige voorbereiding is het werk in de Schalkwijker Buitenwaard gestart. We gaan hier de komende jaren aan het werk om door de winning van klei een goede basis neer te leggen voor de ontwikkeling van de riviernatuur in het gebied. De afgelopen weken zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.  

Van grasland naar riviernatuur

De Schalkwijker Buitenwaard is onderdeel van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Dit gebied kan veel opleveren voor de natuur als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. Staatsbosbeheer wil de westelijke helft van de Buitenwaard anders in gaan richten. Dit gebied is ongeveer 67 hectare groot. 

Images

Door kleiwinning ontstaat een natuurlijke geul

In de Schalkwijker Buitenwaard willen we samen met Staatsbosbeheer voor meer gevarieerde (rivier)natuur zorgen. Hierbij zorgt de rivier voor meer dynamiek. Door een deel van de kleilaag af te graven, maken we een geul langs de rivier. Langs en in die geul kan de natuur zich gaan ontwikkelen. 

Rein Zwaan (Staatsbosbeheer)

Ik ben trots op deze samenwerking. Het is mooi om op deze manier, door werk met werk te maken, natuurontwikkeling mogelijk te maken.

Rein: "Door de klei af te graven, wordt een geul met flauwe oevers gemaakt. Ideaal voor de ontwikkeling van riviernatuur. De geul wordt ook aangesloten op de rivier, zodat rivierprocessen zoals stroming, erosie en sedimentatie plaats kunnen vinden. En het rivierwater krijgt meer de ruimte doordat het bij hoogwater de geul in kan stromen. Zo kunnen we met dit project ook een bijdrage leveren aan de hoogwaterveiligheid.”  

Bas Dröge (directeur Delgromij)

Met de klei die we hier de komende jaren afgraven, kun je ongeveer 320 miljoen bakstenen maken.

Klei is duurzame grondstof voor de bouwsector 

Bas: “De winning van de klei is de drager van de natuurontwikkeling in de Schalkwijker Buitenwaard. De klei die we afgraven, gebruiken steenfabrieken voor het maken van bakstenen. Met de klei die we hier de komende jaren afgraven, kunnen we ongeveer 320.000.000 bakstenen maken. Zo kunnen we een flinke bijdrage leveren aan de bouwopgave. Én we leggen een goede basis voor de natuurontwikkeling in dit gebied. Het is mooi om dit soort projecten in gezamenlijkheid te kunnen realiseren.” 

Kansen voor de natuur

Het afgraven van klei biedt optimale kansen voor natuurontwikkeling. Kleigrond is over het algemeen voedselrijk. Dat betekent dat er snel grassen groeien, waardoor andere planten geen kans krijgen om te groeien. Door de klei weg te halen, ontstaat er een meer gevarieerde en voedselarme uitgangssituatie voor de ontwikkeling van allerlei plantensoorten. Ook kunnen we mogelijk invulling geven aan de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Zoals het herstel van paaigebieden voor riviervissen die nu nog bedreigd zijn.