Middle section

De Hooge Kampse Plas in Groenekan nadert het einde van de herinrichting. We zorgen ervoor dat er ideale omstandigheden ontstaan voor flora en fauna om zich verder te ontwikkelen. Zo hebben we de afgelopen tijd in samenwerking met Utrechts Landschap en de klankbordgroep een oeverzwaluwwand aangelegd bij de plas. In die wand hebben we 15 nestgangen aangebracht. Inmiddels maken de zwaluwen overuren om de jongen te voeden. De wand is gemaakt van heel fijn rivierzand, geleverd door zusteronderneming K3Delta. Doordat het heel fijn rivierzand is, kon de wand zeer steil worden aangelegd.

Over de Hooge Kampse Plas

In mei 2010 is K3 in samenwerking met Utrechts Landschap gestart met de verondieping en herinrichting van de plas. In en rond de plas worden ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar verbonden. GrondbankGMG zorgt voor de gewenste herinrichting, maakt de plas ondieper en legt eilanden aan.