Sinds kort vind je in de waterpartij bij ons kantoor in Andelst groene drijvende eilanden. Bijzonder is dat ze helemaal van natuurlijk materiaal zijn gemaakt. We hopen dat de eilandjes snel bewoners vinden.

Middle section

In totaal zijn er 4 eilandjes middenin de waterberging aangelegd. Collega’s Wouter en Koen hebben dit idee helemaal uitgedacht. En staken zelf de handen uit de mouwen om de eilanden te maken. Deze week was het grote moment daar en zijn de eilanden op hun plaats gelegd.

Wens om extra ecologische bijdrage te leveren

Koen Akkerman: "Het idee is ontstaan doordat we binnen onze projecten voor gebiedsontwikkeling graag extra aandacht besteden aan de ecologie. De drijvende eilandjes in Andelst zien we als pilot voor andere projecten. Niet alleen de ecologie, maar ook de duurzaamheid en toepasbaarheid willen we de komende tijd onderzoeken."

Images

Wouter de Weger: "Bij projecten in ontwikkeling, maar ook bij projecten die al zijn afgerond, is behoefte aan groene inpassingen. Je creëert daarmee groene natuurlijke zones waar (zeldzame) watervogels graag nestelen. Ook kun je met drijvende groene eilanden het zicht onttrekken aan een drijvend zonnepark. Het onderwaterleven kan eveneens profiteren van de eilanden. Vissen gebruiken het als schuil- en schaduwplaatsen."

Natuurlijk materiaal

Drijvende eilanden zijn niet nieuw. Het aanbod in de markt is op dit moment echter niet heel duurzaam. Veelal is het materiaal niet biologisch afbreekbaar. Veel gebruikte materialen zijn bijvoorbeeld piepschuim, kunststof drijvers en netten. We hebben twee type eilandjes gemaakt. De grotere eilanden en de kleinere eilanden (de broedvlotjes). Kurk, wilgentakken en kokosvezel zijn materialen die voor het fundament zijn gebruikt. Het fundament is vervolgens gevuld met houtsnippers, aarde en grind. Daarin kunnen de (water)planten goed groeien.

Benieuwd naar resultaten

Hopelijk vinden (water)vogels snel hun weg naar de eilandjes. De waterberging in Andelst is in beheer van Waterschap Rivierenland. Zij zijn net als wij benieuwd naar de resultaten. De komende 5 jaar doen we er onderzoek naar.

Op de foto: Koen Akkerman (links) en Wouter de Weger.