In het westelijk deel van de Schoutenwaard, tussen Randwijk en Opheusden, leggen we de basis voor een gevarieerd natuurgebied. De werkzaamheden gaan in juni van start.

Middle section

Kleiwinning als drager voor natuurontwikkeling

Door kleiwinning realiseren we een ondiepe geul, flauwe oeverzones en open en ondiep water en riviermoeras. Afgewisseld met zandige gras- en kruidenvegetaties en bosschages. Zo breiden we het natuurgebied uit. De inrichting van het gebied in het westelijke deel brengen we in lijn met het oostelijke deel. Daardoor creëren we een groter, aaneengesloten natuurgebied. Kleiwinning is de drager van deze gebiedsontwikkeling.

Vergroting biodiversiteit

De schaalgrootte van dit natuurgebied brengt bovendien mooie kansen voor vergroting van de biodiversiteit met zich mee. Koen Akkerman (projectleider K3 Gebiedsontwikkeling): “In het oostelijke deel is al eerder een basis gelegd voor natuurontwikkeling. Doordat we nu het westelijke deel ontwikkelen, krijgt de natuur in de hele Schoutenwaard nog meer de ruimte én wordt de natuur versterkt.”

Gefaseerde kleiwinning

In juni starten we samen met aannemer Derks met de uitvoering van de werkzaamheden. We beginnen aan de noordzijde (aan de zijde van de Rijn) van de Schoutenwaard en werken de komende jaren fasegewijs door het gebied. We werken dus niet in het hele projectgebied tegelijk. Ook werken we niet continu in het gebied.

In de startblokken

Projectleider Ronald Waanders: “We staan in de startblokken om te beginnen. Door het hoge water van de afgelopen weken is het terrein op dit moment nog iets te nat voor het materieel. Zodra het kan, gaan we van start.”

Hoe gaat de kleiwinning in z’n werk?

Een kraan en een shovel gaan in het veld aan de slag. Eerst graven we een deel van de bovengrond af, zodat we de daaronder aanwezige klei kunnen afgraven. De klei voeren we enkele weken na de start van de werkzaamheden per vrachtwagen af. We verwachten hier vanaf juni een aantal weken aan het werk te zijn. Na een paar maanden zullen wij opnieuw klei gaan afvoeren. De komende jaren zullen we met regelmaat terugkeren om op deze manier het hele gebied door te werken en het project af te ronden.

Klei voor steenfabrieken in de regio

Van de klei maken steenfabrieken in de regio straat- en metselstenen voor de (woning)bouwopgave in Nederland. De afvoer van de klei uit de Schoutenwaard is afhankelijk van de vraag bij de steenfabrieken. We winnen de klei dus op aanvraag van de fabrieken. Dat is de voornaamste reden dat er niet continu in het gebied gewerkt wordt, maar dat we in verschillende etappes de klei winnen.