Hoe ga je slim om met grond en zorg je voor duurzaam rivierbeheer? Om dit te onderzoeken heeft HAN University of applied sciences een zogenaamde RAAK-publiek subsidieaanvraag ingediend. Met de subsidie kan praktijkonderzoek worden gedaan naar manieren om gebieden te kunnen ontwikkelen door duurzame delfstoffenwinning. Goed nieuws: het voorstel voor de subsidieaanvraag is goedgekeurd. Het onderzoek kan van start gaan en zal twee jaar in beslag nemen. Samen met branchegenoten delen wij graag onze kennis en ervaring met de HAN.

Middle section
Images

Onze kennis en expertise inzetten

Het voorstel is in november 2021 ingediend door HAN University om voor de RAAK-publiek regeling in aanmerking te komen. Iwan Reerink (teamleider Gebiedsontwikkeling K3): “De auteurs lieten ons weten dat het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd. Wat een mooi nieuws! Wij hebben de ambitie om meer duurzame bronnen van sediment te vinden en moedigen publiek-private samenwerkingen aan. Onze kennis van delfstoffenwinning en gebiedsontwikkeling in het rivierengebied, brengen we graag samen met alle andere partijen in. We hopen hiermee de HAN de mogelijkheid te bieden het onderzoek goed uit te kunnen voeren.”          

Iwan Reerink rechts op de foto. Foto: © Kees van de Veen.

‘Reuzenarbeid’ in het rivierengebied

Wie in het rivierengebied woont, werkt of recreëert, is bekend met het continu veranderende rivierenlandschap. Dat het landschap hier de laatste jaren is veranderd, is niet gek. Er wordt ‘reuzenarbeid’ verricht voor hoogwaterbescherming, vaarwegbeheer, natuurontwikkeling veelal door delfstoffenwinning. Bij veel van deze rivierprojecten maakt grondverzet het grootste deel uit van de werkzaamheden. Slim omgaan met grond is de sleutel voor duurzaam rivierbeheer. Ontzettend belangrijk voor de bouwopgave!

Samen duurzaam werken

In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de publieke sector centraal. Duurzaam rivierbeheer is één van die vragen. Want hoe zorg je dat de herinrichting van uiterwaarden met bijkomend grondverzet in de toekomst energieneutraal is? Iwan: “Bij K3 zijn we hier al lange tijd mee bezig en met succes. Het onderzoek sluit daarom goed aan op ons doel om vanaf 2030 CO2-neutraal te kunnen werken. Actief samenwerken met overheden, omwonenden, lokale specialisten en energiecoöperaties is daarbij de sleutel tot succes.” 

Foto: drijvend zonnepark in de Havikerwaard. De opgewekte energie gebruiken we voor de zandwinning in het gebied. 

Samenwerking 22 partijen

Het doel van het onderzoek is om praktische informatie te krijgen. En handvatten voor duurzaam grondverzet in riviergebieden. Hierbij wordt ook gekeken om sediment en gebiedseigen grond bruikbaar te maken voor toepassing in de (dijken)bouw. 22 partijen uit de publieke sector en het bedrijfsleven werken samen. Zij worden hierbij geholpen door kennisinstellingen, onder leiding van HAN lectoraat Sustainable River Management.

Uitkomsten onderzoek nodig voor bewustwording en nieuwe manier van werken

Duurzame gebiedsontwikkeling door grondverzet past goed bij het doel om grondstoffen opnieuw te gebruiken. Om dit te kunnen behalen, is bewustwording en een nieuwe manier van werken nodig. De uitkomsten van het onderzoek door de HAN kunnen hieraan bijdragen.