Middle section

Wellicht heeft u de uitzending “Gokken met Bagger” van Zembla gezien welke op  donderdag 26 september op NPO2 werd uitgezonden. Indien u deze niet heeft gezien, dan loont het de moeite om deze nog even terug te kijken. Goede wet- en regelgeving en controle op naleving is van groot maatschappelijk belang. We vinden het dan ook een goede zaak dat Zembla aandacht vraagt voor misstanden in de sector.

We kunnen ons voorstellen dat deze uitzending vragen oproept over de uitvoering van en de handhaving op wet- en regelgeving bij onze projecten. Wij laten u hierbij weten dat onze organisatie zich op geen enkele wijze herkent in de werkwijze die in de uitzending naar voren is gebracht. Voor ons is het volgen van geldende wet- en regelgeving een vanzelfsprekendheid, maar dit vinden wij nog niet voldoende. Daarnaast zien wij zorgen in de breedste zin van het woord, als onze plicht. Dit betekent concreet dat onze projecten alleen tot stand komen als er een duurzame en breed gedragen gebiedsontwikkeling aan ten grondslag ligt, dat er continue monitoring plaatsvindt, dat we exact weten welke partij grond of baggerspecie waar is toegepast en dat we steeds in nauw contact staan met de omgeving en toezichthouders. Wij onderschrijven het belang dat deze misstanden worden aangepakt en dat hier nader onderzoek voor nodig is.

Voor onze projecten staan wij regelmatig in direct contact met alle betrokkenen. Vanuit deze constructieve samenwerking blijven suggesties van harte welkom om tot verdere optimalisatie van deze projecten te komen. Daarnaast staan wij open voor iedere controle die nodig is om tot een juist beeld te komen.

Mocht u vragen of zorgen hebben, bijvoorbeeld over onze werkwijze, de waterkwaliteit of de kwaliteit van de grond en baggerspecie in onze projecten, dan staan wij u vanzelfsprekend graag te woord. Neemt u gerust contact op met een van de bij u bekende contactpersonen binnen onze organisatie.