Middle section

Om het jaar wordt één van de kernen van de gemeente Overbetuwe door de gemeente verrijkt met een kunstwerk in de openbare ruimte. Dit jaar is dat de omgeving van Strandpark Slijk-Ewijk. De Kunst Advies Commissie (KAC) van de gemeente Overbetuwe, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de dorpsraad Slijk-Ewijk en met K3Delta, hebben uit vijftig aanmeldingen drie kunstenaars geselecteerd: Rob Voerman, Maria Roosen en Rob Sweere.

De drie kunstenaars gaan met elkaar de strijd aan om een kunstwerk te ontwerpen voor het strandpark. Op donderdagavond 8 maart hebben zij hun schetsontwerpen gepresenteerd en zijn de stembussen opengegaan. Tot en met vrijdag 16 maart kunnen inwoners van de gemeente Overbetuwe stemmen op hun favoriete ontwerp. Voor de presentaties van de schetsontwerpen en om te stemmen kunt u terecht op de website van de gemeente Overbetuwe.

Strandpark Slijk-Ewijk

Wij hebben dit gebied heringericht door zandwinning, waardoor het Strandpark is gerealiseerd en is uitgegroeid tot een prachtig natuur- en recreatiegebied. Natuurlijk dragen wij graag bij aan de verdere verfraaiing van de omgeving van het Strandpark. Wij zijn daarom medefinancier van dit kunstproject en zijn uitgenodigd in de adviescommissie plaats te nemen.