Middle section

Op maandag 12 november bracht een delegatie van de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan ons verondiepingsproject ‘De Koornwaard’ in Empel, vlakbij Den Bosch. Hier bekeken zij hoe het toepassen van grond en baggerspecie in zijn werk gaat. De landelijke brancheorganisaties FODI (de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën) en Cascade (Branchevereniging voor zand- en grindproducenten) waren de initiators van dit werkbezoek.

Het verondiepen van plassen is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp. Met het werkbezoek aan de Koornwaard wilden de twee brancheorganisaties inzage geven in het proces. Wij gaven uitleg over de voorbereidende fase, de wijze waarop kwaliteit gewaarborgd is, hoe er volgens de zorgplicht wordt gewerkt en de resultaten die met de verondieping bereikt worden.

Koornwaard

De Koornwaard is een grote, diepe zandwinplas uit de jaren ’60. Deze plas werd in die tijd gebruikt als vuilstort. Hierdoor en door de diepte van de plas en de steile oevers, waren de natuurwaarden in de plas beperkt.

Natuurmonumenten en K3Delta hebben in opdracht van BV De Koornwaard gezamenlijk een visie opgesteld om de natuurwaarden van de plas verder te ontwikkelen. Dat doen we door het (deels) verondiepen van de plas door het toepassen van grond en baggerspecie, de aanleg van flauwere onderwatertaluds, gedeeltelijk bredere oevers en enkele eilandjes. Met name het onderwatermilieu zal hierdoor sterk verbeteren en zal er zich op termijn een brede schakering aan waterplanten ontwikkelen. Door deze natuurontwikkeling wordt het nog aantrekkelijker om op het water te recreëren en in de toekomst langs de goed ontwikkelde oeverzones te wandelen.

Meer informatie

FODI en Cascase hebben naar aanleiding van het bezoek aan de Koornwaard een persbericht opgesteld. Ook hebben zij de meest gestelde vragen over verondieping, en de antwoorden daarop, op een rijtje gezet. Ook hebben ze een filmpje gemaakt over hoe het verondiepen in zijn werk gaat en de resultaten die ermee bereikt worden.

Wilt u meer weten over hoe het inrichten van diepe plassen in zijn werk gaat, wat wij precies doen en waarom wij dit doen, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. U kunt contact met ons opnemen via 024 348 88 00 of via info@grondbankgmg.nl. Wij vertellen u graag meer of nemen u mee naar een van onze natuurontwikkelingsprojecten.